Tháng 1/2021- Danh sách ủng hộ và hoạt động

Saturday - 09/01/2021 08:15
**CHI PHÍ ĐI LẠI ĐỀU ĐƯỢC ANH EM TRONG NHÓM CHUNG TAY - TIỀN QUÝ VỊ ỦNG HỘ ĐỀU ĐƯỢC TRÍCH VÀO QUỸ ĐỂ ĐI TỪ THIỆN **
Tháng 1/2021- Danh sách ủng hộ và hoạt động

Tổng tháng 12/2020:
Huế : 16,311.000VND - 11 400 USD
Đà Nẵng: 13,977.000VND
Quảng Nam: 10.505.000VND & 1000$

* Tấm lòng vàng
 

STT

Họ và tên, ngày, nơi chuyển

1

Ngày 1/1/2021
1/ A/C Dí Lê: 30$
2/ A/C Cư Đoàn: 150$
3/ A/C Quý KimAnh Nguyễn: 100$

Ngày 8/1/2020
1/ A/C Hợp Luyến: 50$
2/ A/C Văn Toàn- Trương Thi Nga(Chủ vật liệu xây dựng-Định Hải-Vinh An) : 2.000.000vnd

2 DANH SÁCH ỦNG HỘ CHƯƠNG TRÌNH "XUÂN YÊU THƯƠNG"
1/ Chị nancy dí lê ở Ocala : 50$
2/ Hoà Johnson ở noth Carolina : 50$
3/ O Thuận Lê ở Na : 2 triệu.
4/ A/C Nguyễn Ninh Đặng Thị Hoá ở michigan : 200$
5/ A/C Hợp Luyến Ủng hộ: 100$


Tổng cộng: 400$ vs 2.000.000vnd ( Số tiền cộng vào quỹ)
 

* Chi tiền hoạt động trong tháng 1/2021

STT Nội Dung
1 Hôm nay 20/1/2021 hội tâm duy thiện huế đến thắp hương phúng điếu hương linh em đoàn thị mỹ phương chết vì tai nạn giao thông ở thành phố hồ chí minh vào ngày 18/1/2021 nay đã được đưa về quê con của anh đoàn thơi ở thôn 1 xã vinh mỹ huyện phú lộc t t huế hoàn cảnh rất đáng thương hội đã đến chia buồn và thắp hương 2.000.000₫

2 Chi phí đợt phát quà Xuân yêu Thương:

Giá 100usd=2343.
Hội đổi 2000 USD= 46.860.000vnd.
Chi :
    - 120 Xuất quà tiền mặt 200.000vnd =24.000.000vnd.
    - 120 gạo trị giá 150.000vnd=18.000.000vnd.
    - 10 xuất tặng trường mầm non tiền mặt   300.000vnd=3.000.000vnd.
450.000vnd in phong bì.
Chi phí xong còn dư lại 1.410.000vnd.
1

Danh sách tặng nấu cơm chưa phát ( Tính đến ngày 20/10/2020)

================================

1/ A/C Nguyễn Nhân Lý ở mỹ 200$ (Đã đi sáng ngày 27/12/2019)

2/ A/C dấu tên :2.000.000₫ (Đã đi sáng ngày 26/6/2020)

3/ Một người dấu tên :150$ (Đã đi sáng ngày 26/6/2020)

4/ A/C Lê Tuấn Đặng Chiểu (Michigan) 200$

5/ Gia Đình Bác Lê Tây Nguyễn Thị Xuân ở định hải 200$

6/ Gia đình Nguyễn Giáp Lê Thị Yên ở Miami 300$

7/ A/C Phạm Quang Nguyễn Thị Thừa ở Dallas 300$

8/ A/C Nguyễn Quốc -Lương Thị Nga ở Michigan 200$

9/ Gia đình Bác Văn Thị Phước ở Florida 4.500.000₫

10/ O Trương Thị Hoa: 200 USD Denver

11/ GD A/C Thanh Phái Nguyễn vs A/C Hạnh Huấn Nguyễn : 300USD 

12/ A/C A/C Nancy Dí Lê : 100 USD

13/A/C Nguyễn Dũng - Truong Thị Lý: 2.000.000VND

14/ A/C Thanh Phái Nguyễn : 200 USD

15/ A/C Quý Xí (Michigan): 250 USD

16/ A/C Người Dấu Tên(20/08): 150 USD

17/A/C Nhân Lý Nguyễn(23/08): 100 USD

18/ Mệ Trương Thị Hà(10/9) : 200 USD
19/ GD O Nguyễn Thị Thơm
     và A/C Huỳnh Khoa Liên-Định Hải(31/12/2020):5.000.000vnd

===========================

DANH SÁCH SẼ PHÁT THEO THỨ TỰ 

===========================

 

 

* Số tiền còn lại của Tâm Duy Thiện:

Quỹ hội Số tiền Thu - Chi
Huế
Ngày 1/1/2021
- 16,311.000VND
- 11 680 USD


Ngày 8/1/2021
- 18,311.000VND
- 11 730 USD

Ngày 21/1/2021
- 16,311.000VND
- 11 730 USD


31/1/2021:
- 18,311.000vnd
- 12 130 USD

1/2/2021
- 19,721.000vnd
- 10 130 USD

 
Ngày 1/1/2021
1/ A/C Dí Lê: 30$
2/ A/C Cư Đoàn: 150$
3/ A/C Quý KimAnh Nguyễn: 100$
Tổng : 280$

Ngày 8/1/2021
1/ A/C Hợp Luyến:50$
2/A/C Văn Toàn- Trương Thi Nga:2.000.000vnd

Ngày 21/1/2021
Phúng Điếu em Đoàn Thị Mỹ Phương:
2.000.000vnd

31/1/2021 : Xuân Yêu Thương mạnh thường
quân ủng hộ: 400$ vs 2.000.000vnd

Giá 100usd=2343.
Hội đổi 2000 USD= 46.860.000vnd.
Chi : 45.450.000vnd
còn: 1410.000vnd ( cộng vào quỹ hội)
Đà Nẵng Ngày 1/1/2021
- 13,977.000VND
 
Quảng Nam Ngày 1/1/2021
-10.505.000VND
-1000 USD
 
 
 

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second