"Một cây làm chẳng nên non
 Ba cây chùm lại lên hòn núi cao.
"
 
  - Mọi tin tức và đóng góp của quí vị được cập nhập trên trang web của chúng tôi.
 
  -TÂM DUY THIỆN xin chân thành cảm ơn tấm lòng của quý vị đã đóng góp và giúp đỡ, chia sẽ với chúng tôi về việc thăm hỏi, tặng quà trẻ em mồ côi và những người khuyết tật trong thời gian qua.  Chúng tôi nguyện xin cúc cho quý vị cùng toàn thể gia đình dồi dào sức khỏe.
 

BQT: Tâm Duy Thiện                                  

Liên hệ hoa kỳ

Họ và tên: Quý Trọng Lê.(001)810-858-7104 (Michigan) (Nhóm Trưởng ở Mỹ)
Họ và tên: Evans Trương.(001)810-471-7789 (Michigan)
Họ và tên: Quý KimAnh Nguyễn.(001)352-631-1317 (Michigan)
Họ và tên: Thiên Lê (Toàn Hiệp).(001)786-678-7353 (Miami)

Liên hệ Đà Nẵng - Quảng Nam

Họ và tên: Rơi Nguyễn (0932-468-418)
Họ và tên: Thắm Nguyễn   (0905-305-405)

Liên hệ Huế

Nhóm Trưởng: Trương Thanh Long (0917710009)
Nhóm Phó: Trương Khoa ( 0918554181)
Thủ Quỹ: Lê Hoan ( 0914977717)
Thành Viên: Đoàn Hồng ( 0913439094 )
Thành Viên: Bác Lê Tây (0983161153)
Thành Viên: Trương Công Hoan(0868004136)
Thành Viên: Lê Minh (0916816565)
Thành Viên: Lê Phụng ( 01636612311)
Thành Viên: Văn Mộng( 0945923933)
Thành Viên: Phan Khuyên (01658826881)
Thành Viên: Nguyễn Đức (0978824834)
Thành Viên: Nguyễn Tân(0946381313)
Thành Viên: Đặng Thanh(0914487677)
Thành Viên: Trương Phái (0914051215)
Thành Viên: Phạm Tấn (0961896865)
Thành Viên: Trương Lỵ (0365344538)
Thành Viên: Long Đoàn (0357681889)
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second