Tháng 04/2021 - Danh sách ủng hộ và hoạt động

Sunday - 04/04/2021 21:47
**CHI PHÍ ĐI LẠI ĐỀU ĐƯỢC ANH EM TRONG NHÓM CHUNG TAY - TIỀN QUÝ VỊ ỦNG HỘ ĐỀU ĐƯỢC TRÍCH VÀO QUỸ ĐỂ ĐI TỪ THIỆN **
Tháng 04/2021 - Danh sách ủng hộ và hoạt động
*Tổng tháng 3/2021:

Huế : 3,721.000vnd & 10 790 USD
Đà Nẵng: 13,977.000VND
Quảng Nam: 10.505.000VND & 1000$

* Tấm lòng vàng
 

STT

Họ và tên, ngày, nơi chuyển

1 Ngày 5/4/2021:
1/ A/C Dí Lê: 30$ (Ocala,FL)
2/ A/C Cư Đoàn: 150$ (Ocala,FL)
3/ A/C Quý KimAnh Nguyễn: 100$ (Michigan)
4/ Evans Trương:50$ (Michigan)

Tổng : 330$
Ngày 21/4/2021
1/ A/C Gia đình anh Văn Tài Thuý(Con mệ Ngân):7.000.000vnd
2  
 

* Chi tiền hoạt động trong Tháng 4/2021

STT Nội Dung
1
Ngày 21/4/2021 Tâm Duy Thiện Đi 3 trường hợp Phúng điếu tổng
cộng: 6.000.000vnd
 
2 Ngày 24/04/2021 Hội Tâm Duy Thiện đại diện anh chị Lê Tuấn-Chiểu ở Michigan h trợ 200 usd tặng 250 xuất cơm
đến bệnh nhân nghèo tại trung tâm tế
Huyện Phú Vang.

Thay mặt các bệnh nhân xin chân thành cám ơn anh chị-và hội cũng luôn đón nhận những tấm lòng của quý nhà hảo tâm,
q
uý mạnh thường quân luôn đồng hành cùng hội trong thời gian tới, nhằm giúp đỡ thêm rất nhiều hoàn cảnh khó khăn

Chi phí : (200usd:4.730,000)- 250 suất
Tổng cộng:5.255.000đ
Số tiền âm 525.000đ ( Quỹ Tâm Duy Thiện bỏ vào)
Xin chân thành cảm ơn!
  
 
  
1

Danh sách tặng nấu cơm chưa phát ( Tính đến ngày 20/10/2020)

================================

1/ A/C Nguyễn Nhân Lý ở mỹ 200$ (Đã đi sáng ngày 27/12/2019)

2/ A/C dấu tên :2.000.000₫ (Đã đi sáng ngày 26/6/2020)

3/ Một người dấu tên :150$ (Đã đi sáng ngày 26/6/2020)

4/ A/C Lê Tuấn Đặng Chiểu (Michigan) 200$(Đã đi sáng ngày 24/4/2021)

5/ Gia Đình Bác Lê Tây Nguyễn Thị Xuân ở định hải 200$

6/ Gia đình Nguyễn Giáp Lê Thị Yên ở Miami 300$

7/ A/C Phạm Quang Nguyễn Thị Thừa ở Dallas 300$

8/ A/C Nguyễn Quốc -Lương Thị Nga ở Michigan 200$

9/ Gia đình Bác Văn Thị Phước ở Florida 4.500.000₫

10/ O Trương Thị Hoa: 200 USD Denver

11/ GD A/C Thanh Phái Nguyễn vs A/C Hạnh Huấn Nguyễn : 300USD 

12/ A/C A/C Nancy Dí Lê : 100 USD

13/A/C Nguyễn Dũng - Truong Thị Lý: 2.000.000VND

14/ A/C Thanh Phái Nguyễn : 200 USD

15/ A/C Quý Xí (Michigan): 250 USD

16/ A/C Người Dấu Tên(20/08): 150 USD

17/A/C Nhân Lý Nguyễn(23/08): 100 USD

18/ Mệ Trương Thị Hà(10/9) : 200 USD
19/ GD O Nguyễn Thị Thơm
     và A/C Huỳnh Khoa Liên-Định Hải(31/12/2020):5.000.000vnd
20/ A/C Hoàng Hiền(FL- 26/4/2021): 100 USD

===========================

DANH SÁCH SẼ PHÁT THEO THỨ TỰ 

===========================

 

 

* Số tiền còn lại của Tâm Duy Thiện:

Quỹ hội Số tiền Thu - Chi
Huế Ngày 4/4/2021
- 3,721.000vnd
- 11 120 USD21/4/2021
- 4,721.000vnd
- 11 120 USD


24/4/2021
- 4,196.000vnd
- 11 120 USD


26/4/2021
- 196.000vnd
- 11 120 USD


29/4/2021
- 11.796.000VND
- 10 120 USD
Ngày 4/4/2021:
1/ A/C Dí Lê: 30$
2/ A/C Cư Đoàn: 150$
3/ A/C Quý KimAnh Nguyễn: 100$
4/ Evans Trương:50$

Tổng : 330$21/4/2021
1/ A/C Gia đình anh Văn Tài Thuý(Con mệ Ngân):7.000.000vnd
2/ Đi Thăm 3 hoàn cảnh :6.000.000vnd


24/4/2021
Nấu cơm số tiền âm 525.000đ ( Quỹ Tâm Duy Thiện bỏ vào)

26/4/2021
1/ Chú Nguyễn Gẫm:2000.000vnd
https://tamduythienab.com/en/news/tham-hoi-benh-nhan-ngheo/chu-nguyen-gam-bi-dot-quy-nang-vinhan-ha-uc-53.html
2/ 3 em bé sinh non::2000.000vnd

https://tamduythienab.com/en/news/tham-hoi-benh-nhan-ngheo/3-dua-be-sinh-non-can-su-giup-do-huyen-phu-vang-vinh-thanh-54.html


Ngày 29/4/2021
Tâm Duy Thiện đổi:
1000USD = 23.600.000VND
1/ Nguyễn Thị Tý : 2000.000VND
https://tamduythienab.com/en/news/chia-se-yeu-thuong/chi-nguyen-thi-ty-ra-di-de-lai-chong-bi-tam-than-va-4-nguoi-con-55.html
2/ Mệ Nguyễn Thị Mẹo: 2000.000VND
https://tamduythienab.com/en/news/tham-hoi-benh-nhan-ngheo/mo-t-tru-o-ng-ho-p-thu-o-ng-ta-m-ca-n-giup-do-56.html

3/ Trần Thị Ly : 2.000.000vnd
https://tamduythienab.com/en/news/tham-hoi-benh-nhan-ngheo/chi-ly-bi-benh-thieu-mau-giam-tieu-cau-nang-chong-mot-minh-nuoi-4-con-va-vo-nam-vien-57.html
4/ Đặng Thị Hoa: 2.000.000vnd
https://tamduythienab.com/en/news/tham-hoi-benh-nhan-ngheo/mot-truong-hop-me-gia-can-giup-do-chi-phi-de-mo-gap-dang-thi-hoa-58.html
5/ Đỗ Văn Tranh: 2.000.000vnd
https://tamduythienab.com/en/news/tham-hoi-benh-nhan-ngheo/chu-do-van-tranh-bi-benh-tam-than-59.html
6/ O Đỗ Thị Viên : 2.000.000vnd
https://tamduythienab.com/en/news/tham-hoi-benh-nhan-ngheo/o-do-thi-vien-bi-tai-nan-sau-khi-di-mot-lua-ve-60.html
Đà Nẵng Ngày 1/3/2021
- 13,977.000VND
 
Quảng Nam Ngày 1/3/2021
-10.505.000VND
-1000 USD
 
 

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second