Tháng 09/2021 - Danh sách ủng hộ và hoạt động

Wednesday - 08/09/2021 21:19
...**CHI PHÍ ĐI LẠI ĐỀU ĐƯỢC ANH EM TRONG NHÓM CHUNG TAY - TIỀN QUÝ VỊ ỦNG HỘ ĐỀU ĐƯỢC TRÍCH VÀO QUỸ ĐỂ ĐI TỪ THIỆN **
Tháng 09/2021 - Danh sách ủng hộ và hoạt động
  *Tổng tháng 8/2021:

Huế : -27 434.000VND & 10 410USD
Đà Nẵng: 13,977.000VND
Quảng Nam: 10.505.000VND & 1000$

* Tấm lòng vàng
 

STT

Họ và tên, ngày, nơi chuyển

1 8/9/2021
1/ A/C Dí Lê: 30$ (Ocala,FL)
2/ A/C Cư Đoàn: 150$ (Ocala,FL)
3/ A/C Quý KimAnh Nguyễn: 100$ (Michigan)
4/ A/C Hợp Luyến: 50$ (Michigan)
Tổng: 330 USD
(Nhận tiền việt = 7,494.000vnd)
2 11/9/2021
A/C Dấu Tên: 2.000.000VND ( Na UY)
3 26/9/2021
A/C Danh Loan (New Jersey - 26/9/2021).ủng hộ 5.500.000vnd(năm triệu năm trăm ngàn)
Ủng hộ nấu cơm không cộng vào quỹ!
4  
5  
6  
7  
 

* Chi tiền hoạt động trong Tháng 9/2021

STT Nội Dung
1 HỖ TRỢ BÀ CON CHỐNG COVID 19
ĐỢT 1:
Dưới đây là danh sách ghi nhận đợt 1 (Đóng hàng – nhu yếu phẩm tặng bà trong giai đoạn khó khăn do dịch Covid-19 – TP HCM.
-A/C Nguyễn Giáp Lê Thị Yên ở Miami 500usd.
-A/C Lê Hải Viễn ở Chicago 300usd.
-A/C Văn Định Trương Thị Loan ở Mississippi 200usd.
-Chị Lê Thị Mến ở Miami 200usd.
-A/C Nguyễn Toàn Lê thị Gái ở Miami 200usd.
-A/C Lê Quốc Nguyễn thị Lành ở Miami 200usd.
-A/C Trương Xá Lê thị Thảo ở Mississippi 100usd.
-A/C Trương Quyết Lê thị Hà ở Michigan 100usd.
-Cháu Lê thị Thanh Thảo con A/C Hương Bình ở Michigan 100usd.
-A/C Thái Hồng ở Florida 50usd.
-Cháu Hoà Johnson Nguyễn 100usd.
-Chị Phạm Thị Nỡ ở Florida 2.000.000.vnd
-A/C Bông Mẹo ở Michigan 100Usd.
Tổng : 2150 USD và 2.000.000VND
*Chi phí đóng hàng đợt (1)hết: 21.060.000vnd+1.600.000vnd tiền vận chuyển =22.660.000vnd.
Đổi 1000usd=23.120.000vnd-22.660.000vnd=còn dư 460.000vnd.
Số tiền còn lại: 1150 USD và 2460.000VND(Tiếp tục chuyến đi tiếp theo

ĐỢT 2:
Nhà hảo tâm ủng hộ đợt 2:
1/A/C Nga Quốc(Michigan): 500 USD
2/ A/C Hợp Luyến(Michigan): 100 USD
3/ A/C Hai Kiểu(Michigan): 200 USD.
4/ A/C Tranh Đối(Michigan): 3.000.000vnd.
5/ A/C Như Địa(Sài Gòn) : 100 USD.
6/ A/C Tuấn Chiểu(Michigan): 200 USD.
Tổng: 1100 USD & 3.000.000VND
Tổng Chi đợt 2: 17.930.000vnd.
- Đổi 1000usd=23.170.000vnd-17.930.000vnd.
Còn dư 5.240.000vnd.
Đợt 2 dư: 100 USD & 8.240.000vnd
Đợt 1 dư: 1150 USD & 2.460.000vnd
Đợt 1 + 2 : 1250 USD & 10.700.000vnd

ĐỢT 3:
Danh sách những người ủng hộ COVID-19 đợt 3
-A/C Khẩn Hạnh ở woasinton 3.000.000vnd.
-V/C Sơn Xuyến con A/C Ngọc Gái ở Misissippi 100usd.
-A/C Dấu Tên ở Florida 300usd.
-A/C Huy Thủy ở Florida 100usd.
-O Dượng An Kính ở Florida 200usd.
-Chú Thím Lại Bền ở Florida 100usd.
-A/C Thái Hồng ở Misissippi 200Usd (4.560.000vnd.)
A/C Bảy Điệp(Xiềng)ở Florida 1.000.000vnd.
-A/C Quý Xí ở Michigan 8.000.000vnd.
-2Cháu Ava,Eva con Chị Nancy Lê ở Ocala Florida 100usd.
*Tổng nhận đợt 3: 16.560.000vnd & -900usd.

ĐỢT 4-5 :
*Tổng chi phí cho 37 xuất:13.675.000vnd.
-A/C Hợp Luyến ở Michigan ủng hộ 100usd.
-A/C Thanh Phái ở Ocala Florida ủng hộ 500usd.
*Quỹ hỗ trợ Covid19 :-4.620.000vnd & 1450usd.
-Đổi 1450usd=33.060.000vnd.
-33.060.000vnd+4.620.000=37.680.000vnd-13.675.000vnd.
Số tiền còn dư sau 5 Đợt là :24.005.000vnd.
A/C 
2 Ngày 21/09/2021.Hi Tâm Duy Thiện AB nhn ca quý anh ch đại din xóm và các nhà ho tâm Clinton-Mississippi(Hoa k) .
Anh chị :  Khá Hoá, Nguyn Hoàng Thương, Văn Dưỡng Thuý
Tổng cộng: 2.700 USD ( Trong đó Quỹ xóm Clinton ủng hộ 1600$ và các nhà hảo tâm 1100$)
Tng 35 h phong ta cách ly theo CT16 dch covid19 thuc thôn hà Úc 4
Tng kinh phí 30.200.000d(s tin còn li 30.982,000 vnd ng h vào Hi Tâm Duy Thin - giúp đỡ nhng hoàn cnh khó khăn,Hi Tâm Duy Thin AB và 35h được nhn quà xin gi li tri ân đến bà con xóm clinton và các nhà ho tâm,đã giúp đỡ bà con trong thi đim b phong ta cách ly do dch covid19.
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!
 
1

Danh sách tặng nấu cơm chưa phát ( Tính đến ngày 20/10/2020)

================================

1/ A/C Nguyễn Nhân Lý ở mỹ 200$ (Đã đi sáng ngày 27/12/2019)

2/ A/C dấu tên :2.000.000₫ (Đã đi sáng ngày 26/6/2020)

3/ Một người dấu tên :150$ (Đã đi sáng ngày 26/6/2020)

4/ A/C Lê Tuấn Đặng Chiểu (Michigan) 200$(Đã đi sáng ngày 24/4/2021)

5/ Gia Đình Bác Lê Tây Nguyễn Thị Xuân ở định hải 200$ ( Đã đi Sáng 15/6/2021)

6/ Gia đình Nguyễn Giáp Lê Thị Yên ở Miami 300$  ( Đã đi Sáng 30/6/2021)

7/ A/C Phạm Quang Nguyễn Thị Thừa ở Dallas 300$( Đã đi Sáng 17/7/2021)

8/ A/C Nguyễn Quốc -Lương Thị Nga ở Michigan 200$

9/ Gia đình Bác Văn Thị Phước ở Florida 4.500.000₫

10/ O Trương Thị Hoa: 200 USD Denver

11/ GD A/C Thanh Phái Nguyễn vs A/C Hạnh Huấn Nguyễn : 300USD 

12/ A/C A/C Nancy Dí Lê : 100 USD

13/A/C Nguyễn Dũng - Truong Thị Lý: 2.000.000VND

14/ A/C Thanh Phái Nguyễn : 200 USD

15/ A/C Quý Xí (Michigan): 250 USD

16/ A/C Người Dấu Tên(20/08): 150 USD

17/A/C Nhân Lý Nguyễn(23/08): 100 USD

18/ Mệ Trương Thị Hà(10/9) : 200 USD
19/ GD O Nguyễn Thị Thơm
     và A/C Huỳnh Khoa Liên-Định Hải(31/12/2020):5.000.000vnd
20/ A/C Hoàng Hiền(FL- 26/4/2021): 100 USD
21/ A/C Thảo Xá (Missisiphi - 6/6/2021):100 USD
22/ A/C Hương Bình (Michigan - 30/6/2021): 100 USD
23/ A/C Hợp Luyến(Michigan - 30/6/2021): 100 USD
24/ Chị kayla (Ocala,FL - 1/7/2021): 100USD
25/ A/C Quý Xí (Michigan - 1/7/2021) : 200 USD
26/ O Lê Thị Thuận ( Na Uy -6/7/2021) : 2.000.000 VND
27/ A/C Tấn Quýt(FL- 15/7/2021) : 1.000.000VND
28/ A/C Lê Thị Mến- Toàn Gái(FL -17/7):300 USD
29/ A/C Vân Lự(FL -31/7/2021): 300 USD = 6.870.000 vnd 
30/ Facebook Thảo Haruko ở Texas con O Xưng ủng hộ nấu cơm 2.000.000vnd(hai triệu đồng)
31/ A/C Danh Loan (New Jersey - 26/9/2021).ủng hộ 5.500.000vnd(năm triệu năm trăm ngàn).

===========================

DANH SÁCH SẼ PHÁT THEO THỨ TỰ 

===========================

 

* Số tiền còn lại của Tâm Duy Thiện:

Quỹ hội Số tiền Thu - Chi
Huế  
1/9/2021
-27 434.000VND
- 10 410USD
 
8/9/2021
-34.928.000VND
- 10 410USD


 
8/9/2021
1/ A/C Dí Lê: 30$ (Ocala,FL)
2/ A/C Cư Đoàn: 150$ (Ocala,FL)
3/ A/C Quý KimAnh Nguyễn: 100$ (Michigan)
4/ A/C Hợp Luyến : 50$ (Michigan)
Tổng: 330 USD
Nhận tiền việt(7,494.000vnd)
8/9/2021
-32,928.000VND
- 10 410USD
 
8/9/2021
Hỗ trợ gia đình cháu Đoàn Thị Thu Trang
2.000.000vnd
Link:https://tamduythienab.com/en/news/tham-hoi-benh-nhan-ngheo/ho-tro-chau-trang-bi-tim-bam-sinh-thon-4-ha-uc-vinh-an-74.html
11/9/2021
-34.928.000VND
- 10 410USD
11/9/2021
A/C Dấu Tên: 2.000.000VND ( Na UY)
21/9/2021
-65,910.000VND
- 10 410USD
21/9/2021
Số tiền còn lại sau khi giúp đỡ 35 Hộ tại Hà Úc
Tâm Duy Thiện AB nhn ca quý anh ch đại din xóm và các nhà ho tâm Clinton-Mississippi(Hoa k)
Dư: 30.982.000vnd

 

 
Đà Nẵng Ngày 1/5/2021
- 13,977.000VND
 
Quảng Nam Ngày 1/5/2021
-10.505.000VND
-1000 USD
 
 

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second