Tháng 6- Danh Sách ủng hộ và hoạt động

Friday - 16/10/2020 15:18
**CHI PHÍ ĐI LẠI ĐỀU ĐƯỢC ANH EM TRONG NHÓM CHUNG TAY - TIỀN QUÝ VỊ ỦNG HỘ ĐỀU ĐƯỢC TRÍCH VÀO QUỸ ĐỂ ĐI TỪ THIỆN **
Tháng 6- Danh Sách ủng hộ và hoạt động

 

Tổng tháng 05/2020:

HUẾ

ĐÀ NẴNG

QUẢNG NAM

- 1.206.000VND

-12,790 USD

- 13,977.000VND

- 10.505.000VND

- 1000 USD

* Tấm lòng vàng

STT

Họ và Tên

Số tiền

Địa chỉ

Ngày 

Nơi Chuyển

1 A/C Dí Lê 30 USD Ocala,FL 1/6/2020 Huế
2 A/C Cư Đoàn 150 USD Ocala,FL 1/6/2020 Huế
3 A/C Hằng Hoàng Lê 100 USD Miami,FL 1/6/2020 Huế
4 A/C Avalon Nails 50 USD Ocala,FL 1/6/2020 Huế
5 A/C Quý KimAnh Nguyễn 100 USD Michigan 1/6/2020 Huế
6

A/C Nguyễn Dũng - Trương Thị Lý

(Tặng nấu cơm hàng tháng)

2.000.000VND Florida 1/6/2020 Huế
           

 

* Chi tiền trong tháng 6/2020

STT

Nội Dung

Khác

 

1

Em Dung bị ung thư máu:

2000.00VND

http://tamduythien.com/tin-tuc-chi-tiet/72

   
  Hôm nay ngày 19/6/2020 Hội Tâm Duy Thiện Huế đã đến thăm và trao số tiền 2.000.000 ₫ và A/c Hoa Vũ Đào ở Orlando 100USD Trao cho Anh Mai Ba Vũ Bảo ở phú đa Phú vang TT Huế
Anh bị ung thư và đang xạ trị tại bệnh viện Tw Huế

   
2

 

Danh sách tặng nấu cơm chưa phát ( Tính đến ngày 31/10/2019)

================================================

1/ A/C Nguyễn Nhân Lý ở mỹ 200$ (Đã đi sáng ngày 27/12/2019)

2/ A/C dấu tên :2.000.000₫ (Đã đi sáng ngày 26/6/2020)

3/ Một người dấu tên :150$ (Đã đi sáng ngày 26/6/2020)

4/ A/C Lê Tuấn Đặng Chiểu (Michigan) 200$

5/ Gia Đình Bác Lê Tây Nguyễn Thị Xuân ở định hải 200$

6/ Gia đình Nguyễn Giáp Lê Thị Yên ở Miami 300$

7/ A/C Phạm Quang Nguyễn Thị Thừa ở Dallas 300$

8/ A/C Nguyễn Quốc -Lương Thị Nga ở Michigan 200$

9/ Gia đình Bác Văn Thị Phước ở Florida 4.500.000₫

10/ O Trương Thị Hoa: 200 USD Denver

11/ GD A/C Thanh Phái Nguyễn vs A/C Hạnh Huấn Nguyễn : 300USD 

12/ A/C A/C Nancy Dí Lê : 100 USD

13/A/C Nguyễn Dũng - Truong Thị Lý: 2.000.000VND

================================================

DANH SÁCH SẼ PHÁT THEO THỨ TỰ 

================================================

 

   
       

* Số tiền còn lại của Tâm Duy Thiện:

 

STT

NGÀY

GHI CHÚ - THU

HUẾ                     

ĐÀ NẴNG        

QUẢNG NAM

 GHI CHÚ - CHI

0    

- 1.206.000VND

-12,790 USD

- 13,977.000VND

-10.505.000VND

-1000 USD

 
1 1/6/2020

1/ A/C Dí Lê: 30 USD

2/ A/C Cư Đoàn: 150 USD

3/ A/C Hằng Hoàng Lê: 100 USD

4/ A/C Avalon Nails: 50 USD

5/ A/C QUý KimAnh NGuyễn: 100USD.

Tổng : 430 USD

- 1.206.000VND

- 13,220 USD

- 13,977.000VND

-10.505.000VND

-1000 USD

 

2 17/6/2020 Đổi 1000 USD ( Huế) =23.160.000VND

- 22,366.000VND

- 12,220 USD

- 13,977.000VND -10.505.000VND

-1000 USD

Tặng em Dung bị ung thư máu:

2.000.000VND

http://tamduythien.com/tin-tuc-chi-tiet/72

3 19/6/2020  

- 20,366.000VND

- 12,220 USD

- 13,977.000VND -10.505.000VND

-1000 USD

19/6/2020 Hội trao số tiền 2.000.000 ₫

cho Anh Mai Ba Vũ Bảo

http://tamduythien.com/danh-sach-tam-long-vang/31

 

4 24/6/2020  

- 18,366.000VND

- 12,220 USD

- 13,977.000VND -10.505.000VND

-1000 USD

Tặng bé Đoàn Trần Thùy Linh

2.000.000VND

http://tamduythien.com/tin-tuc-chi-tiet/73

5 28/6/2020  

- 16,366.000VND

- 12,220 USD

- 13,977.000VND -10.505.000VND

-1000 USD

Thắp nhang em Ny bị tại nạn giao thông:

2.000.000VND

http://tamduythien.com/tin-tuc-chi-tiet/74

6 28/6/2020  

- 16,093.000VND

- 12,220 USD

- 13,977.000VND -10.505.000VND

-1000 USD

Phát cơm thiếu :273.000₫ trích quỹ Tâm Duy Thiện

 

.

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second