Tháng 4- Danh Sách ủng hộ và hoạt động

Friday - 16/10/2020 15:15
**CHI PHÍ ĐI LẠI ĐỀU ĐƯỢC ANH EM TRONG NHÓM CHUNG TAY - TIỀN QUÝ VỊ ỦNG HỘ ĐỀU ĐƯỢC TRÍCH VÀO QUỸ ĐỂ ĐI TỪ THIỆN **
Tháng 4- Danh Sách ủng hộ và hoạt động

 

Tổng tháng 03/2020:

HUẾ

ĐÀ NẴNG

QUẢNG NAM

- 7.206.000VND

-11,430 USD

- 13,977.000VND

- 10.505.000VND

- 1000 USD

* Tấm lòng vàng

STT

Họ và Tên

Số tiền

Địa chỉ

Ngày 

Nơi Chuyển

1 A/C Dí Lê 30 USD Ocala,FL 3/4/2020 Huế
2 A/C Cư Đoàn 150 USD Ocala,FL 3/4/2020 Huế
3 A/C Hằng Hoàng Lê 100 USD Miami,FL 3/4/2020 Huế
4 A/C Avalon Nails 50 USD Ocala,FL 3/4/2020 Huế
5 A/C Quý KimAnh Nguyễn 100 USD Michigan 3/4/2020 Huế
6 A/C Hợp Luyến 50 USD Michigan 3/4/2020 Huế
7 A/C Đặng Quý Xí 400 USD Michigan 20/4/2020 Huế
           

 

* Chi tiền trong tháng 4/2020

STT

Nội Dung

Khác

 

1

Ngày 3/4/2020

Tâm Duy Thiện ủng hộ mặt trận xã vinh an

2.000.000VND

(Mua Khẩu Trang Chống Dịch Covid)

   
2

 

Danh sách tặng nấu cơm chưa phát ( Tính đến ngày 31/10/2019)

================================================

1/ A/C Nguyễn Nhân Lý ở mỹ 200$ (Đã đi sáng ngày 27/12/2019)

2/ A/C dấu tên :2.000.000₫

3/ Một người dấu tên :150$

4/ A/C Lê Tuấn Đặng Chiểu (Michigan) 200$

5/ Gia Đình Bác Lê Tây Nguyễn Thị Xuân ở định hải 200$

6/ Gia đình Nguyễn Giáp Lê Thị Yên ở Miami 300$

7/ A/C Phạm Quang Nguyễn Thị Thừa ở Dallas 300$

8/ A/C Nguyễn Quốc -Lương Thị Nga ở Michigan 200$

9/ Gia đình Bác Văn Thị Phước ở Florida 4.500.000₫

10/ O Trương Thị Hoa: 200 USD Denver

11/ GD A/C Thanh Phái Nguyễn vs A/C Hạnh Huấn Nguyễn : 300USD 

12/ A/C A/C Nancy Dí Lê : 100 USD

================================================

DANH SÁCH SẼ PHÁT THEO THỨ TỰ 

================================================

 

   
       

* Số tiền còn lại của Tâm Duy Thiện:

 

STT

NGÀY

GHI CHÚ - THU

HUẾ                     

ĐÀ NẴNG        

QUẢNG NAM

 GHI CHÚ - CHI

0    

- 7.206.000VND

-11,430 USD

- 13,977.000VND

-10.505.000VND

-1000 USD

 
1 3/4/2020

1/ A/C Dí Lê: 30 USD

2/ A/C Cư Đoàn: 150 USD

3/ A/C Hằng Hoàng Lê: 100 USD

4/ A/C Avalon Nails: 50 USD

5/ A/C QUý KimAnh NGuyễn: 100USD.

6/ A/C Hợp Luyến : 50 USD

Tổng : 480 USD

- 5.206.000VND

-11,910 USD

- 13,977.000VND

-10.505.000VND

-1000 USD

Ngày 3/4/2020

Tâm Duy Thiện ủng hộ mặt trận xã vinh an

2.000.000VND

(Mua Khẩu Trang Chống Dịch Covid)

2 20/4/2020 1/ A/C Đặng Quý Xí : 400 USD

- 5.206.000VND

-12,310 USD

- 13,977.000VND

-10.505.000VND

-1000 USD

 

 

.

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second