Tháng 7- Danh Sách ủng hộ và hoạt động

Friday - 16/10/2020 15:19
**CHI PHÍ ĐI LẠI ĐỀU ĐƯỢC ANH EM TRONG NHÓM CHUNG TAY - TIỀN QUÝ VỊ ỦNG HỘ ĐỀU ĐƯỢC TRÍCH VÀO QUỸ ĐỂ ĐI TỪ THIỆN **
Tháng 7- Danh Sách ủng hộ và hoạt động

**CHI PHÍ ĐI LĐĐƯỢC ANH EM TRONG NHÓM CHUNG TAY - TIN QUÝ V NG H ĐĐƯỢC TRÍCH VÀO QU Đ ĐI T THIN **

Tổng tháng 06/2020:

HUẾ

ĐÀ NẴNG

QUẢNG NAM

- 16,093.000VND

- 12,220 USD

- 13,977.000VND

- 10.505.000VND

- 1000 USD

* Tấm lòng vàng

STT

Họ và Tên

Số tiền

Địa chỉ

Ngày 

Nơi Chuyển

1 A/C Dí Lê 30 USD Ocala,FL 7/7/2020 Huế
2 A/C Cư Đoàn 150 USD Ocala,FL 7/7/2020 Huế
3 Evans Trương 50 USD Michigan 7/7/2020 Huế
4 A/C Quý KimAnh Nguyễn 100 USD Michigan 7/7/2020 Huế
5


A/c Thanh Phái Nguyễn(Ủng hộ tiền nấu cơm)

Số tiền không cộng vào quỹ

200 USD Ocala,FL 7/7/2020 Huế
6 A/C Nam Luyến 100 USD Michigan 15/7/2020 Huế
7 A/C Hợp Luyến 50 USD Michigan 15/7/2020 Huế
8 Hội Tuổi Trẻ An Bằng Michigan 500 USD Michigan 27/7/2020 Huế


* Chi tiền trong tháng 7/2020

STT

Nội Dung

Khác

 

1 Tặng 5 hoàn cảnh trong ngày 19/7/2020:
Mỗi hộ : 2.000.000VND

Tổng: 10.000.000VND
Link:http://tamduythien.com/tin-tuc-chi-tiet/81
2

 

Danh sách tặng nấu cơm chưa phát ( Tính đến ngày 31/10/2019)

================================================

1/ A/C Nguyễn Nhân Lý ở mỹ 200$ (Đã đi sáng ngày 27/12/2019)

2/ A/C dấu tên :2.000.000₫ (Đã đi sáng ngày 26/6/2020)

3/ Một người dấu tên :150$ (Đã đi sáng ngày 26/6/2020)

4/ A/C Lê Tuấn Đặng Chiểu (Michigan) 200$

5/ Gia Đình Bác Lê Tây Nguyễn Thị Xuân ở định hải 200$

6/ Gia đình Nguyễn Giáp Lê Thị Yên ở Miami 300$

7/ A/C Phạm Quang Nguyễn Thị Thừa ở Dallas 300$

8/ A/C Nguyễn Quốc -Lương Thị Nga ở Michigan 200$

9/ Gia đình Bác Văn Thị Phước ở Florida 4.500.000₫

10/ O Trương Thị Hoa: 200 USD Denver

11/ GD A/C Thanh Phái Nguyễn vs A/C Hạnh Huấn Nguyễn : 300USD 

12/ A/C A/C Nancy Dí Lê : 100 USD

13/A/C Nguyễn Dũng - Truong Thị Lý: 2.000.000VND

14/ A/C Thanh Phái Nguyễn : 200 USD

================================================

DANH SÁCH SẼ PHÁT THEO THỨ TỰ 

================================================

 

* Số tiền còn lại của Tâm Duy Thiện:

 

STT

NGÀY

GHI CHÚ - THU

HUẾ                     

ĐÀ NẴNG        

QUẢNG NAM

 GHI CHÚ - CHI

0    

- 16,093.000VND

- 12,220 USD

- 13,977.000VND -10.505.000VND

-1000 USD

 
1 7/72020

1/ A/C Dí Lê: 30 USD

2/ A/C Cư Đoàn: 150 USD

3/ Evans Trương: 50 USD

4/ A/C QUý KimAnh NGuyễn: 100USD.

Tổng : 330 USD

- 14,093.000VND

- 12,550 USD

- 13,977.000VND -10.505.000VND

-1000 USD

Ủng hộ em Hoàng Tùng ở

An Trung An Bằng

2.000.000VND

http://tamduythien.com/tin-tuc-chi-tiet/78

 

2 10/7/2020  

- 10,393.000VND

- 12,550 USD

- 13,977.000VND -10.505.000VND

-1000 USD

Tặng 30 suất quà cho các em nhỏ Trường tiểu học số 2 Vinh An: 

Trích từ quỹ: 3700.000VND

3 13/7/2020  

- 8,393.000VND

- 12,550 USD

- 13,977.000VND -10.505.000VND

-1000 USD

Anh Cường bị ung thư giai đoạn cuối:

2.000.000VND

4 15/7/2020

1/A/C Nam Luyến: 100 USD

2/ A/C Hợp Luyến: 50 USD

Tổng: 150 USD

- 8,393.000VND

- 12,700 USD

- 13,977.000VND -10.505.000VND

-1000 USD

 
5 19/7/2020

Đổi 1000 bằng 

23.140.000VND

+ 8393.000VND

= 31,533.000VND

- 21 533.000VND

-11,700 USD

- 13,977.000VND -10.505.000VND

-1000 USD

Tặng 5 hoàn cảnh trong ngày 19/7/2020:
Mỗi hộ : 2.000.000VND

Tổng: 10.000.000VND
Link:http://tamduythien.com/tin-tuc-chi-tiet/81
6 30/07/2020

1/ Hội Tuổi Trẻ An Bằng Michigan:

500 USD

- 16 533.000VND

-12,200 USD

- 13,977.000VND -10.505.000VND

-1000 USD

- THăm 2 hoàn cảnh :

5.000.000VND

Link: http://tamduythien.com/tin-tuc-chi-tiet/82

7            

 

.

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second