Hỗ trợ cháu Trang bị tim bẩm sinh( Thôn 4 Hà úc-Vinh An)

Wednesday - 08/09/2021 21:12
Trang
Trang
Hôm nay ngày 06/09/2021Hội Tâm Duy Thiện An Bằng thăm và hỗ trợ 2.000.000vnd(Hai triệu đồng)cho cháu Nguyễn Đoàn Thu Trang bị tim bẩm sinh, gia đình cháu khó khăn, gia đình cũng đang nằm trong khu vực giản cách của thôn Hà Úc 4- Xã Vinh An- Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế.
Xin cảm ơn!

Mọi chi tiết hỗ trợ gia đình cháu xin vui lòng liên hệ:
Qua Tâm Duy Thiện AB - Huế:

 

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

Newer articles

Older articles

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second