Tháng 1- Danh Sách ủng hộ và hoạt động

Wednesday - 06/05/2020 17:19
**CHI PHÍ ĐI LẠI ĐỀU ĐƯỢC ANH EM TRONG NHÓM CHUNG TAY - TIỀN QUÝ VỊ ỦNG HỘ ĐỀU ĐƯỢC TRÍCH VÀO QUỸ ĐỂ ĐI TỪ THIỆN **
Tháng 1- Danh Sách ủng hộ và hoạt động

Tổng tháng 12/2019:
Huế : 13 431.000VND & 12,500$
Đà Nẵng: 13.977.000VND
Quảng Nam : 10.505.000VND & 1000$

* Tấm lòng vàng

 

STT

Họ và Tên

Số tiền

Địa chỉ

Ngày 

Nơi Chuyển

1 A/C Dí Lê 30 USD Ocala,FL 8/1/2020 Huế
2 A/C Cư Đoàn 150 USD Ocala,FL 8/1/2020 Huế
3 A/C Hằng Hoàng Lê 100 USD Miami,FL 8/1/2020 Huế
4 A/C Avalon Nails 50 USD Ocala,FL 8/1/2020 Huế
5 Evans Trương 50 USD Michigan 8/1/2020 Huế
6 A/C Sinh Evan Truong 30 USD JacksonVille 8/1/2020 Huế
7 A/C Quý KimAnh Nguyễn 100 USD Michigan 8/1/2020 Huế
8 A/C Hợp Luyến 100 USD Michigan 8/1/2020 Huế
9 A/C Dân Hằng 100 USD Chicago 8/1/2020 Huế
10 A/C Bông Mẹo 50 USD Michigan 8/1/2020 Huế
11 A/C Vinh Đục 100 USD FL 19/1/2020 Huế
12

GD A/C Thanh Phái Nguyễn vs

A/C Hạnh Huấn Nguyễn

Ủng hộ cơm hàng tháng : 300USD

(Số tiền không cộng vào quỹ)

300 USD FL 19/1/2020 Huế
           

 

* Chi tiền trong tháng 1/2020
 

STT NỘI DUNG KHÁC
 

XUÂN YÊU THƯƠNG!!!

 

Hôm nay ngày 17/1/2029 Hội Tâm Duy Thiện Huế phát động chương trình “Xuân Yêu Thương” cho người nghèo trên địa bàn quê hương xã Vinh An, như thường năm hội tổ chức phát quà cho bà con hộ nghèo và hộ cận nghèo .

Năm nay hội đã lên danh sách tổng cộng có:

  • Mỗi bao gồm : 1 bao gạo 150.000₫ và 1 bì thư 150.000₫
  • Tổng: 1 hộ được 300 .000₫
  • 265 Suất cho bà con trong xã
  • 265x300 = 79.500.000VND
  • Tiên bì thư và băng rôn: 800.000VND

 

  • Tổng chi: 80.300.000VND

Dịp này hội đã nhận được một số nhà hảo tâm ủng hộ:

1/ Ac Hằng Hoàng Lê (Miami) : 300 USD

2/ Ac Thanh Phái Nguyễn (Ocala) :100USD

3/ Ac Dí  Lê  (Ocala) : 50 USD

4/ Ac Đức Thương: 50 USD

5/ Ac Hạnh Huấn Nguyễn: 50 USD

6/ Ac Nhân Lý Nguyễn (Ocala): 100USD

7/ Ac Danh Thuý Đặng (Michigan): 50 USD

8/ Ac Bình Hà Đặng (Denver): 100 USD

9/ Ac Luận Hằng Trương (Michigan) 200 đô

10/ Ac Tý Hường Lê ở Định Hải -An Bằng: 3.000.000₫

11/ Ac Trương Lỵ Bảy ở Định Hải -An Bằng: 1.000.000₫

12/ O Lê Thị Thuận ở Nauy: 1.000.000₫

 

Tổng cộng: 1.000 đô và 5.000.000 VND

 

  • 1.000 đô được 23.130.000₫ (Cộng) 5.000.000₫ Bằng 28.130.000₫

            Lấy chi(80.300.000) trừ thu(28.130.000VND)

            Còn âm lại: 52.170.000₫ (Lấy quỹ Tâm Duy Thiện chi ra)

           Tâm Duy Thiện Huế

  • Đổi 2500 USD = 57.825.000VND Trừ 52.170.000VND

             Số tiền còn lại: 5.655.000VND  

 

Đây là một chương trình rất có ý nghĩa và ấm áp với bà con trong những ngày tết với sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm các thiện nguyện ở trong nước cũng như kiều bào ở nước ngoài, một lần nữa thay lời bà con hội xin chân thành cám ơn toàn thể quý vị và chúc quý vị sang năm mới canh tý vạn sự bình an và hạnh phúc

Xin chân thành cảm ơn!

 
2

Sáng nay ngày 22/1/2020 có đi hoàn cảnh anh Phạm Phước bị bệnh lao phổi ở vinh hưng.

Tặng anh: 2.000.000₫ ( Vì lý do gia đình nên gia đình không muốn đưa lên facebook)

 
3

Danh sách tặng nấu cơm chưa phát ( Tính đến ngày 31/10/2019)

================================================

1/ A/C Nguyễn Nhân Lý ở mỹ 200$ (Đã đi sáng ngày 27/12/2019)

2/ A/C dấu tên :2.000.000₫

3/ Một người dấu tên :150$

4/ A/C Lê Tuấn Đặng Chiểu (Michigan) 200$

5/ Gia Đình Bác Lê Tây Nguyễn Thị Xuân ở định hải 200$

6/ Gia đình Nguyễn Giáp Lê Thị Yên ở Miami 300$

7/ A/C Phạm Quang Nguyễn Thị Thừa ở Dallas 300$

8/ A/C Nguyễn Quốc -Lương Thị Nga ở Michigan 200$

9/ Gia đình Bác Văn Thị Phước ở Florida 4.500.000₫

10/ O Trương Thị Hoa: 200 USD Denver

11/ GD A/C Thanh Phái Nguyễn vs A/C Hạnh Huấn Nguyễn : 300USD 

================================================

DANH SÁCH SẼ PHÁT THEO THỨ TỰ 

 
     


* Số tiền còn lại của Tâm Duy Thiện:

 

STT

NGÀY

GHI CHÚ - THU

HUẾ                     

ĐÀ NẴNG        

QUẢNG NAM

 GHI CHÚ - CHI

0 8/1/2020

1/ A/C Dí Lê: 30 USD

2/ A/C Cư Đoàn: 150 USD

3/ A/C Hằng Hoàng Lê: 100 USD

4/ A/C Avalon Nails: 50 USD

5/ Evans Trương: 50 USD

6/ A/C SInh EVan Trương: 30 USD

7/ A/C QUý KimAnh NGuyễn: 100USD.

8/ A/C Hợp Luyến : 100 USD

9/ A/C Dân Hằng : 100 USD 

10/ A/C Bông Mẹo: 50 USD

Tổng : 760 USD

- 13 401.000VND

- 13 260 USD

- 13,977.000VND

-10.505.000VND

1000 USD

 
1 17/1/2020 Đổi 2500 USD = 57.825.000VND

- 19,056.000VND

-10,760 USD

- 13,977.000VND

-10.505.000VND

1000 USD

 Xuân Yêu Thương

Số tiền thu chi còn lại:

5.655.000VND

2 19/1/2020 A/C Vinh Đục : 100 USD

- 17,056.000VND

-10,860 USD

- 13,977.000VND

-10.505.000VND

1000 USD

 Thăm và tặng chị Nở bị tai

nạn giao thông và qua đời:

2.000.000VND

Link:http://tamduythien.com/tin-tuc-chi-tiet/63

3 22/1/2020  

- 13,056.000VND

-10,860 USD

- 13,977.000VND

-10.505.000VND

1000 USD

Sáng nay ngày 21/1/2020 có đi hoàn cảnh anh Phạm Phước bị bệnh lao phổi ở vinh hưng.

Thăm và tặng số tiền: 2.000.000VND

Sáng ngày 22/1/2020

Hội Tâm Duy Thiện Huế đã đến gia đình chú Văn Hùng ở thôn An Mỹ, An Bằng, Vinh An.

Thăm và tặng số tiền 2.000.000₫ 

 

             

 

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second