Thương em gái nhỏ (Vinh Hưng)

Wednesday - 13/07/2022 14:21
Sáng nay ngày 9/7/2022 Hội Tâm Duy Thiện An Bằng đã đến trao số tiền 2.000.000₫ cho em Hảo TRỜI ƠI THƯƠNG EM GÁI BÉ NHỎ QUÁ. RĂNG DẠI DỘT RỨA EM ƠI LÀ EM.
Thương em gái nhỏ (Vinh Hưng)
C nhà ơi,Bé em này Vinh Hưng,nhà Bé nghèo lm,Bé m côi M t nh,Cha hin lành vt v mưu sinh làm vic qun qut để nuôi các con khôn ln.

Em hin lành,chu thương chu khó,trước đây khi còn đi hc thì em va hc va làm để kiếm tin đi hc,sau khi ngh hc thì em c gng đi làm để kiếm tin nuôi em gái ca mình ăn hc và ph giúp Cha . Gi không biết em di dt hay s phn em ngn ngi mà em đã chn cách gii thoát cho mình nh nhàng nht.

Vy qua đây,mong c nhà chung tay chia s,h tr giúp mình để cùng lo cho em cái hòm vi,rt mong nhn được s giúp đỡ t cng đồng mng. Rt mong nhn được tin lành t quý v. Mong em yên ngh và xin mi người hãy cùng đồng tâm cu nguyn cho em sm được siêu thoát. NAM MÔ A DI ĐÀ PHTMi s giúp đỡ xin liên h qua Tâm Duy Thin-Huế:
1/ Trương Thanh Long : 091 7710009
2/ Lê Công Hoan : 091 4977717
RT MONG NHN ĐƯỢC D TR DUYÊN T QUÝ NHÀ HO TÂM.
  • TRAO YÊU THƯƠNG S NHN ĐƯỢC YÊU THƯƠNG
  • Tin và hình , Tn Phm &EvansTruong 

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second