Phát cơm bệnh nhân nghèo Huyện Phú Vang(Lần 37)

Monday - 27/06/2022 11:18
Phát cơm bệnh nhân nghèo Huyện Phú Vang(Lần 37)
Hôm nay ngày 24/6/2022.Hi Tâm Duy Thin An Bng kết hp cùng đội ngũ y bác s ca trung tâm y tế huyn Phú vang.
Đại din cho Gia đình bác Phước (Hoa k)phát 270 xut cơm trưa cho bnh nhân nghèo,đang nm điu tr ti bnh vin huyn Phú vang.
-Thay mt cho bnh nhân nghèo cũng như Hi Tâm Duy Thin,xin chân thành cm Gia đình bác luôn đồng hành cùng Hi.
Gia đình bác ng h :4.500,000 vnd
-chi phí phát cơm.4.800,000vnd
Tng 4.500,000 chi nu cơm hết 4.800.000vnd.
còn âm 300.000 vnd (Trích tQuỹ T Thin An Bng b vào)
Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

Newer articles

Older articles

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second