Hỗ trợ chống covid 19 trên địa bàn xã Vinh An(Đợt 7)

Wednesday - 29/12/2021 11:09
Sáng ngày 28/12/2021 Hội đã đến tặng thiết bị y tế phòng chống dịch covid19 các trường học trên địa bàn xã vinh an, dịch bệnh ngày càng diễn biến phực tạp, hỗ trợ Test Kit Covid và một số dụng cụ Y Tế là điều cần thiết.
Hỗ trợ chống covid 19 trên địa bàn xã Vinh An(Đợt 7)
Thay mặt Hội Tâm Duy Thiện – An Bằng cảm ơn đến Hội Tuổi trẻ An Bằng Michigan Hải ngoại và các nhà hảo tâm cùng đồng hành đợt 7 này!
Hy vọng sang năm mới sẽ giúp được nhiều hoàn cảnh và ngày càng phát triển, nhiều nhà hảo tâm hỗ trợ hơn nữa
Một lần nữa xin chân thành cảm ơn!
Chi phí phát dng c y tế phòng chng dch COVID-19 cho các trường trên địa bàn xã vinh an đợt 7 : 31.975.000vnd
Đổi 1000usd=23.500.000vnd+9.005.000(qu tin vit còn li)=32.505.000vnd
  • 32.505.000vnd-31.975.000(chi phí đợt 7)=530.000vnd.
Tng còn li sau đợt 7:
-530.000vnd.
-1100usd.
 


Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

Newer articles

Older articles

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second