Thầy Quốc - Huyện Phú Đa( Giáo viên Trường THCS An Bằng- Vinh An)

Tuesday - 17/05/2022 08:33
Thầy Quốc - Huyện Phú Đa( Giáo viên Trường THCS An Bằng- Vinh An)
Thầy Quốc
===========
Cập nhập ngày: 24/6/2022
Tặng thêm thầy quốc
Ngày 24/6/2022 Vừa qua Hội Tâm Duy Thiện đã đến thăm thầy, các bác sỹ đã cố gắng hết hết khả năng để giữ cánh tay của Thầy, nhưng điều may mắn không đến được với Thầy, hy vọng Thầy sẽ cố gắng vượt qua khó khăn này.
Các nhà hảo tâm và các mạnh thương quân đã theo dõi và giúp đỡ phần nào để gia đình giảm được chi phí điều trị.
Thay mặt gia đình xin chân thành cảm ơn đến mạnh thường quân các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã giành tình cảm cho Thầy.
Hội đã chuyển 1 phần đến gia đình , thời gian tới hội sẽ chuyển tất cả số tiền mà hội nhận được đến với gia đình thầy trong thời gian sớm nhất có thể.
Xin cảm ơn!
Xin chân thành cảm ơn!
Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ qua Tâm Duy Thiện-Huế:
1/ Trương Thanh Long : 091 7710009
2/ Lê Công Hoan : 091 4977717
Ở Mỹ:
Qua Facebook: Evans Trương


 


THẦY QUỐC !!!

Vừa mới nghe tin thầy bị tai nạn lao động, trong lúc làm việc tay của thầy bị máy xay làm tay trái bị thương nghiêm trọng, thầy đã trãi qua 2 lần mổ nhưng chưa chắc giữ được cánh tay.
Gia đình thầy cũng rất khó khăn. hiện tại thầy đang ở xã Phú Đa - huyện Phú Vang - Huế.

===========

THẦY QUỐC.

 

Ngày 18/5/2022 Vừa qua Hội Tâm Duy Thiện đã đến thăm thầy, các bác sỹ đã cố gắng hết hết khả năng để giữ cánh tay của Thầy, nhưng điều may mắn không đến được với Thầy, hy vọng Thầy sẽ cố gắng vượt qua khó khăn này.

 

Các nhà hảo tâm và các mạnh thương quân đã theo dõi và giúp đỡ phần nào để gia đình giảm được chi phí điều trị.

 

Thay mặt gia đình xin chân thành cảm ơn đến mạnh thường quân các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã giành tình cảm cho Thầy.

 

Hội đã chuyển 1 phần đến gia đình , thời gian tới hội sẽ chuyển tất cả số tiền mà hội nhận được đến với gia đình thầy trong thời gian sớm nhất có thể. 

 

Xin cảm ơn!

 

*  Tâm Duy Thiên AB: 2000.000vnd.

1/ Evans Trương:100$

2/ Tài Trương(JacksonVille):100$

3/ A/C Dấu Tên(FL):100$

4/ A/C Nguyễn Thị Hà(Michigan):200$

5/ A/C Dấu Tên(Michigan):50$

6/ A/C Liên Bốn(Michigan):50$

7/ A/C Dấu tên(Michigan):100$

8/ A/C Phụng Liên(Michigan):200$

9/ A/C Hợp Luyến(Michigan):100$

10/ Phương Huy(Mississippi):100$

11/ Ac Nga Quốc(Michigan):200$

12/ Ac Tuyết Quỳnh(Michigan):200$

13/ Ac Bông Mẹo(Michigan):100$

14/ Ac Sáu Quốc(Michigan)50$

15/ Ac Dấu tên(Fl):100$

16/ Ac Duyen Van(Fl):50$

17/ Trương Thị Hương Ly(Mississippi):50$
18/Ac Loan Nguyên(Fl):50$

Xin cảm ơn!

❤❤❤


Mong mọi người giúp đỡ thầy vượt qua khó khăn này.

Xin chân thành cảm ơn!
Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ qua Tâm Duy Thiện-Huế:
1/ Trương Thanh Long : 091 7710009
2/ Lê Công Hoan : 091 4977717

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second