Phát cơm bệnh nhân nghèo ở Huyện Phú Vang (Lần 36)

Wednesday - 25/05/2022 11:06
Phát cơm bệnh nhân nghèo ở Huyện Phú Vang (Lần 36)
Do tình hình dịch bệnh kéo dài. Hôm nay ngày 25/5/2022 Hội Tâm Duy Thiện An Bằng kết hợp cùng đội ngũ y bác sỹ của trung tâm y tế huyện Phú vang. Đại diện cho Anh chị Nguyễn Quốc và Lương Thị Nga ở Michigan (Hoa kỳ)phát 270 xuất cơm trưa cho bệnh nhân nghèo đang nằm điều trị tại bệnh viện huyện Phú vang. (Lần thứ 36)
-Thay mặt cho bệnh nhân nghèo cũng như Hội Tâm Duy Thiệ ,xin chân thành cảm Anh Chị luôn đồng hành cùng Hội.
-A/C Quốc Nga(Số thứ tự 8)  ủng hộ 200usd =4.780.000vnd.
-Chi phí phát cơm 4.230.000vnd.
 Tổng 4.780.000-4.230.000=550.000vnd.
Còn dư 550.000vnd chuyển vào quỹ từ thiện của Hội. 

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

Newer articles

Older articles

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second