Phát cơm bệnh nhân nghèo (Lần thứ 40)

Tuesday - 15/11/2022 17:42
Phát cơm bệnh nhân nghèo (Lần thứ 40)
Phát cơm bệnh nhân nghèo ! (Lần thứ 40)

Ngày 14/11/2022.Theo lời kêu gọi của các tổ chức từ thiện, hôm nay đại diện Hội Tâm Duy Thiện An Bằng đã được sự nhất trí của Hội cũng như Thầy Thích Thiện Thanh đã đến nhà ăn Không Đồng Nhất Tâm, để phát những phần cơm trưa cho những người nghèo, những bệnh nhân cũng như người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn,đang nằm điều trị tại bệnh viện TW Huế.
-Chi phí cho buổi phát cơm được hai nhà hảo tâm giúp đỡ:
1/ A/C Dũng Lý ở Hoa Kỳ:2.000.000.vnd.
2/ Chị Nancy Lê (Dí Lê)ở Hoa Kỳ 100usd.
*đổi 100usd=2.500.000vnd.
-chi phí phát hơn 300 xuất cơm =2.000.000vnd.
*2.000.000+2.500.000=4.500.000-2.000.000vnd.
*còn dư 2.500.000vnd (được chuyển vào quỹ từ thiện của Hội).

Dưới đây là một số hình ảnh ghi được:
 

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

Newer articles

Older articles

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second