Anh Hồ Bá Trưng cần sự giúp đỡ!!!

Saturday - 06/08/2022 18:09
Sáng nay ngày 4/8/2022 Hội Tâm Duy Thiện An Bằng đã đến trao số tiền 2.000.000₫ cho chị Nguyễn Thị Tuyết vợ anh Hồ Bá Trưng ở bố Trạch - Quảng Bình.
Anh Hồ Bá Trưng cần sự giúp đỡ!!!

Anh Hồ Bá Trưng 49t Vợ Nguyễn Thi Tuyết 47t Thôn Mỹ sơn xã cử nậm huyện bố Trạch quảng bình, anh được bác sỹ chẩn đoán Bệnh án:loa màng não và nhiễm trùng huyết đang năm lầu 6 bệnh viện Trung Ương Huế.

Gia đình anh chị khó khăn, không đủ để trang trãi tiền viện phí, hy vọng của ít lòng nhiều của quý nhà mạnh thường quân quý hảo tâm chung tay giúp gia đình anh trong lúc khó khăn này để vợ và con có thêm chi phí trang trải.


TRAO YÊU THƯƠNG SẼ NHẬN ĐƯỢC YÊU THƯƠNG
Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ qua Tâm Duy Thiện-Huế:
1/ Trương Thanh Long : 091 7710009
2/ Lê Công Hoan : 091 4977717
RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC DỰ TRỢ DUYÊN TỪ QUÝ NHÀ HẢO TÂM.
TRAO YÊU THƯƠNG SẼ NHẬN ĐƯỢC YÊU THƯƠNG
 Tin và hình , Tấn Phạm &EvanTruong 

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second