Tặng quà trung thu cho các em vùng núi ở Quảng Nam

Friday - 09/09/2022 19:31
Tăng quà trung thu cho các em vùng núi ở Quảng Nam
Qn7
Qn7
Hôm nay ngày 5/9/2022 Hội Tâm Duy Thiện AB và Quãng Nam ,Đà Nẵng đã đến với bà con vùng Gie Triêng ,Phước Lộc quãng nam và trao tặng số quà cho các em nhỏ vùng sâu nhân dịp Tết trung thu và cũng cảm ơn các mạnh thường quân đã luôn đồng hành cùng  hội Tâm Duy Thiện An Bằng
Danh sách ủng hộ phát quà trung thu
A/c Nhân Lý ở mỹ:200usd
A/c hợp Luyến ở mỹ :50usd
A/c Bông Phúc ở mỹ :200usd
Mệ Lê Thị Thuận ở Na Uy :2.000.000₫
Một người dấu tên :1.500.000₫
A/c Tranh Đối 1.000.000₫
Thu 15.200.000₫
Tổng chi cho chuyến đi:70.250.000₫
Tiền quỹ hội Quảng Nam cùng các nhà hảo tâm  nhập vào :37.000.000₫ cộng tiền các nhà hảo tâm ở huế - Tổng thu của hai hội là:52.200.000₫
Tổng chi :70.250.000₫
Tổng thu 52.200.000₫
 Còn âm lại 18.050.000₫ Hội Tâm Duy Thiện AB bỏ vào
Mọi chi tiết ủng hộ xin liên hệ:
1/ Huế:
Trương Thanh Long : 091 7710009
Lê Công Hoan : 091 4977717
 Đoàn Hồng: 0913439094
2/ Mỹ:Billy Le, Cư Đoàn, Evans Trương


Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

Newer articles

Older articles

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second