Giúp đỡ bà con ảnh hương do dịch Covid-19 - TP HCM.

Thursday - 29/07/2021 23:32
Hiện nay tình hình Bệnh dịch covid rất căng thẳng, đặc biệt là miền nam( Sài Gòn), đời sống của người dân ảnh hưởng nghiêm trọng, để góp phần giúp đỡ bà con vượt qua khó khăn, Tâm Duy Thiện lên kế hoạch đóng hàng – nhu yếu phầm đầu tiên chia sẽ đến bà con vùng dịch!
Giúp đỡ bà con ảnh hương do dịch Covid-19 - TP HCM.
Đợt 1: Chia sẽ chút tình thương Huế với bà con vùng dịch ở TP Hồ Chí Minh!

Xin cảm ơn đến quý anh chị em đã chung tay hỗ trợ kinh phí cho hội thực hiện chuyến đi này! . Hội cũng đang lên kế hoạch thực hiện những chuyến đi tiếp theo nhằm tiếp thêm động lực cho bà con ở xa .

Số tiền nhận của bà con sẽ là kinh phí cho những chuyến đi tiếp theo(Không cộng vào quỹ Hội).
Dưới đây là danh sách ghi nhận đợt 1 (Đóng hàng – nhu yếu phẩm tặng bà trong giai đoạn khó khăn do dịch Covid-19 – TP HCM.

-A/C Nguyễn Giáp Lê Thị Yên ở Miami 500usd.
-A/C Lê Hải Viễn ở Chicago 300usd.
-A/C Văn Định Trương Thị Loan ở Mississippi 200usd.
-Chị Lê Thị Mến ở Miami 200usd.
-A/C Nguyễn Toàn Lê thị Gái ở Miami 200usd.
-A/C Lê Quốc Nguyễn thị Lành ở Miami 200usd.
-A/C Trương Xá Lê thị Thảo ở Mississippi 100usd.
-A/C Trương Quyết Lê thị Hà ở Michigan 100usd.
-Cháu Lê thị Thanh Thảo con A/C Hương Bình ở Michigan 100usd.
-A/C Thái Hồng ở Florida 50usd.
-Cháu Hoà Johnson Nguyễn 100usd.
-Chị Phạm Thị Nỡ ở Florida 2.000.000.vnd
-A/C Bông Mẹo ở Michigan 100Usd.

Tổng : 2150 USD và 2.000.000VND
*Chi phí đóng hàng đợt (1)hết: 21.060.000vnd+1.600.000vnd tiền vận chuyển =22.660.000vnd.
Đổi 1000usd=23.120.000vnd-22.660.000vnd=còn dư 460.000vnd.

Số tiền còn lại: 1150 USD và 2460.000VND

Mọi đóng góp giúp đỡ xin vui lòng liên hệ:
Ở Việt Nam:
1/ Trương Thanh Long (0917710009)
2/ Đoàn Hồng ( 0913439094 )
3/ Lê Hoan ( 0914977717)

Ở Mỹ:
1/ Cư Đoàn(Ocala,FL, 708-979-4591)
2/ Evans Trương(Qua Facebook), Kim Quý(352- 631-1317), Hợp Luyến(810-858-7104)(Michigan)
3/ Thiên Lê(Miami,FL,786-678-7353)

Xin cảm ơn!

 

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

Newer articles

Older articles

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second