Phát cơm bệnh nhân nghèo ( Lần thứ 44)

Monday - 01/05/2023 23:07
Phát cơm bệnh nhân nghèo ( Lần thứ 44)
Ngày 27/4/2023 Đại diện Mệ Trương thị Hà ở(Hoa Kỳ)phát hơn 300 xuất cơm trưa lần thứ 44,Cho bệnh nhân nghèo, đang nằm điều trị tại bệnh viện huyện Phú vang.
Đổi 200usd=4.680.000vnd.
 Chi phí phát hơn 300 xuất cơm 6.400.000vnd.
Tổng cộng: 6.400.000-4.680.000=-1.720.000vnd.(Đưa vào quỹ Tâm Duy Thiện)
“Thay mặt những bệnh nhân nghèo cũng như Hội Tâm Duy Thiện.xin chân thành cảm ơn Mệ ” -Và cũng chúc Mệ có nhiều sức khỏe,luôn đồng hành cùng Hội để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. 

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second