Phát cơm bệnh nhân nghèo ( Lần Thứ 45)

Sunday - 30/07/2023 21:39
Phát cơm bệnh nhân nghèo lần thứ 45 tại Huyện Phú Vang - Thừa Thiên Huế
Phát cơm bệnh nhân nghèo ( Lần Thứ 45)
Hôm nay ngày 28/7/2023 đại diện Gia đình O Nguyễn Thị Thơm và Anh Chị Khoa Liên ở định hải.Hội Tâm Duy Thiện An Bằng đã tổ chức phát cơm lần thứ 45 ,tại trung tâm y tế huyện Phú vang.
293 xuất cơm trưa đã trao đến tay những bệnh nhân nghèo cũng như người nhà bệnh nhân đang nằm điều trị tại bệnh viện huyện.
Xin thay mặt những bệnh nhân nghèo cũng như Hội Tâm Duy Thiện xin tri ân tấm lòng của Gia đình O và Anh Chị.
-Gia đình đã ủng hộ 5.000.000vnd.
-chi phí phát 293 xuất cơm 5.860.000vnd.
*5.860.000-5.000.000=-860.000vnd.
-âm 860.000vnd trích từ quỹ từ thiện bù vào.


Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second