Phát quà - Xuân yêu thương(Xã Vinh An)

Saturday - 03/02/2024 23:46
Phát quà - Xuân yêu thương(Xã Vinh An)
Tng tin ng h phát quà Tết cho các h nghèo và cn nghèo trên địa bàn xã Vinh An Xuân Giáp Thìn:
Mạnh thường quân ủng hộ:
1/ Nam Luyến : 100 USD(Michigan)
2/ Đan Vinh :100 USD(FL)
3/ Hợp Luyến:200 USD(Michigan)
4/ Thảo Xá :100 USD(MS)
5/ Lê Thị Mến:100 USD(FL)
6/ Toàn Gái:100 USD(FL)
7/ Khanh Sang: 100 USD
8/ Bình Hà: 200 USD(Denver)
Tổng: (1-8): 1000usdx2485=24.850.000vnd.
9/ M Ngân 100usd =2.500.000vnd.
10/ Tý Tuyết 50usd =1.240.000vnd.
11/ Hùng Yên 100usd =2.450.000vnd.
12/ O Thun =3.000.000vnd.
13/ Người du tên =2.000.000vnd.
14/ Qúy Xí =5.000.000vnd.
15/ Người du tên =5.000.000vnd.
Tổng (9-15):21,190,000VND
 “Tng thu 46.040.000vnd.”

-Tin go :155baox190=29.450.000vnd.
-Tin phong bì :155phong bì x200=31.000.000vnd.
-Tin 10 Phong bì tng 10 cháu trường mm non có hoàn cnh khó khăn.
-10phong bì x300=3.000.000vnd.
“Tng chi phí hết 63.450.000vnd.”
63.450.000-46.040.000=17.410.000vnd.
Còn âm li 17.410.000vnd.(trích t qu t thin ca Hi bù vào)
Xin cảm ơn đến quý nhà hảo tâm chung tay cùng hội để giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn ở xã Vinh An có một mùa tết ấm cúng hơn, chúc quý nhà hảo tâm và các thành viên cùng toàn thể bà con có một mùa xuân vui vẻ và hành phúc!


 

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second