Phát cơm bệnh nhân nghèo ( Lần thứ 47)

Tuesday - 05/03/2024 00:06
Phát cơm bệnh nhân nghèo ( Lần thứ 47)
Phát cơm lần thứ (47)
Hôm nay ngày 28/2/2024.Hội Tâm Duy Thiện An Bằng.Đại diện hai Anh Chị Bình Hương và Anh Chị Hợp Luyến ở Michigan,với tinh thần tương thân tương ái “lá lành đùm lá rách “đã đến trung tâm y tế huyện Phú vang.

Phát 274 xuất cơm trưa cho bệnh nhân nghèo, đang nằm điều trị tại bệnh viện huyện.
-Tiền ủng hộ:
A/C Bình Hương 100usd
A/C Hợp Luyến 100usd
-Đổi 200usd =5.030.000vnd -phát 274 xuất cơm 5.480.000vnd.
Tổng:5.480.000-5.030.000=-450.000vnd.
-còn âm lại 450.000vnd trích từ quỹ từ thiện bù vào.
-Thay mặt những người nghèo cũng như Hội Tâm Duy Thiện.
Xin tri ân đến quý Anh Chị và đầu năm mới xin chúc quý Anh Chị năm mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trên mọi lĩnh vực.
Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second