Phát cơm bệnh nhân nghèo ( Lần thứ 48)

Sunday - 24/03/2024 16:31
Phát cơm bệnh nhân nghèo ( Lần thứ 48)
Phát cơm ln th 48 (Trung tâm Y tế huyn Phú vang)
Ngày 20/3/2024 Đại din Ch kayla Florida và A/C Quý Xí Michigan , hi Tâm Duy Thin An Bng,đã đến trung tâm y tế huyn Phú vang phát hơn 280 xut cơm trưa cho bnh nhân nghèo đang nm điu tr ti bnh vin huyn Phú vang.
Ch Kayla ng h 100usd.
A/C Quý Xí ng h 200usd.
Đổi 300usd=7.620.000vnd.
-chi phí phát cơm 5.720.000vnd. 7.620.000-5.720.000=1.900.000vnd.(còn dư 1.900.000vnd.mt triu chín trăm ngàn đồng) chuyn vào qu ca hi Tâm Duy Thin.
-Thay mt nhng người nghèo cũng như Hi Tâm Duy Thin.xin tri ân đến quý nhà ho tâm,quý mnh thường quân đã luôn đồng hành cùng Hi.
 

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second