Hành trình “Hướng về miền Trung” của Tâm Duy Thiện đã thành công tốt đẹp.(Đợt 5 -Quảng Nam)

Tuesday - 01/12/2020 13:51
Trải qua 10 giờ đồng hồ di chuyển trên con đường mòn vô cùng nguy hiểm. Hai bên đường đất đá sạt lở chồng chất, xung quanh là núi cao vực sâu. Nhóm Tâm Duy Thiện đã an toàn và tiếp cận được với tất cả bà con vùng cao Phước Thành và Phước Lộc.
D5
D5
Nhóm đã trao những phần quà ấm áp đầy tình yêu thương của các nhà hảo tâm đến từng tay bà con 2 xã Phước Thành, Phước Lộc, Quảng Nam.

Để có chuyến hành trình thiện nguyện thành công, đó là sự giúp đỡ to lớn của các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm. Nhóm cũng xin cảm ơn sự giúp đỡ của chính quyền xã, đặc biệt là anh chị em Tâm Duy Thiện đã không màng khó khăn và tham gia cứu trợ bà con.
Đây cũng là điểm cứu trợ cuối cùng trong chuỗi hành trình “Hướng về miền Trung” của
Tâm Duy Thiện.

Hiện tại kinh phí qua các đợt đã hết, nếu nhóm nhận thêm nhiều sự trợ giúp của các mạnh thường quân, chúng tôi sẽ tiếp tục lên đường.

Dưới dây là danh sách ủng hộ từ đợt 1 đến đợt 5.
Tiền thu-chi và hình ảnh đợt 5 hội sẽ cập nhập thêm.
Một lần nữa xin chân thành cảm ơn!Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second