Phát cơm bệnh nhân nghèo ( Lần thứ 41)

Friday - 03/03/2023 11:07
Phát cơm bệnh nhân nghèo tại Huyện Phú Vang - Thừa Thiên Huế
Phát cơm bệnh nhân nghèo ( Lần thứ 41)
Hôm nay ngày 26/2/2023.Đại diện Anh Chị Thanh Phái và Anh Chị Hợp Luyến.Hội Tâm Duy Thiện An Bằng kết hợp với căn tin của trung tâm y tế Phú vang,phát 300 xuất cơm trưa cho bệnh nhân nghèo,đang nằm điều trị tại bệnh viện huyện Phú vang Lần thứ (41)
 -Anh Chị Thanh Phái 200usd=4.760.000vnd.
-Anh Chị Hợp Luyến 50usd=1.190.000vnd.
Tổng chi phí phát 300 xuất =6.000.000vnd-5.950.000=-50.000vnd.
Còn âm 50.000vnd lấy qũy đi đường của Anh em trong Hội bù vào.
 

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second