Mùa Vu Lan báo hiếu và Tết trung thu .!!!

Wednesday - 10/08/2022 19:28
Mùa vu Lan báo hiếu và tết trung thu cho trẻ em - Thừa Thiên Huế
Mùa Vu Lan báo hiếu và Tết trung thu .!!!
Mùa Vu Lan Báo Hiếu cũng như Rằm trung thu sắp đến.
Hôm nay ngày 10/8/2022 Hội Tâm Duy Thiện An Bằng, tổ chức chương trình tặng quà cho các cụ già và trẻ em mồ côi đang ở trung tâm dưỡng lão và trung tâm bảo trợ trẻ em tại Thành phố Huế.
*Hỗ trợ các cụ già bao gồm:
-Bánh=3.600.000vnd.
-Sữa =4.650.000vnd.
-Phong bì=3.000.000vnd. ~tổng =11.250.000vnd.
*hỗ trợ các cháu bao gồm:
-Bánh =705.000vnd.
-Sữa =1.860.000vnd.
-Phong bì:3.000.000vnd. ~tổng =5.565.000vnd.
“Tổng chi phí phát quà: 11.250.000+5.565.000=16.815.000vnd.”
-Chị Quên ở Florida ủng hộ phát 1.000.000vnd.
-A/C Dấu tên ở Hoa Kỳ ủng hộ phát quà 100usd =2.370.000vnd.
“Tổng cộng: 3.370.000vnd.”
*16.815.000-3.370.000=13.445.000vnd.(trích từ quỹ từ thiện)


 

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second