Giúp đỡ gia đình có con nhỏ qua đời !

Thursday - 06/01/2022 12:24
Giúp đỡ gia đình có con nhỏ qua đời !
Chiều Ngày 30/12/2021 Đại diện Hội Tâm Duy Thiện An Bằng đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 2.000.000vnd Cho gia đình A/C Phan Bình và Nguyễn Thị Ánh Tuyết ở Thuỷ Định,Lương Viện,Thị Trấn Phú Đa. Gia đình thuộc hộ khó khăn , mới đây gia đình có con nhỏ mới qua đời do bệnh về não.
Hy vọng chút giúp đỡ của hội giúp gia đình vượt qua khó khăn!
Xin cảm ơn!
 

 

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

Newer articles

Older articles

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second