Phát cơm bệnh nhân nghèo Huyện Phú Vang(Lần 38)

Monday - 08/08/2022 13:47
Hôm ngày 4/8/2022 Hội Tâm Duy Thiện An Bằng kết hợp cùng đội ngũ y bác sỹ của trung tâm y tế huyện Phú vang.
Phát cơm bệnh nhân nghèo Huyện Phú Vang(Lần 38)

Đại diện cho Gia đình o Trương Thị Hoa ở Denver
Phát 290 suất cơm trưa cho bệnh nhân nghèo,đang nằm điều trị tại bệnh viện huyện Phú vang.

Thay mặt cho bệnh nhân nghèo cũng như Hội Tâm Duy Thiện , xin chân thành cảm Gia đình đồng hành cùng Hội.

Gia đình ủng hộ :200usd Quy đổi =4.820.000vnd
Chi phí phát cơm:4.986.000vnd
Tổng chi phí nấu cơm hết: 4.986.000.
Còn âm lại 166.000 vnd Hội Tâm Duy Thiện An Bằng bỏ vào.

Xin cảm ơn!

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

Newer articles

Older articles

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second