Hỗ trợ Test kit trên địa bàn xã Vinh An(Đợt 8)

Tuesday - 08/03/2022 17:55
Hỗ trợ Test kit trên địa bàn xã Vinh An(Đợt 8)
Hôm nay ngày 8/3/2022 Đại diện Hội Tâm Duy Thiện An Bằng đến hỗ trợ vật tư y tế.(Đợt 8)
cho 4 cơ sở trên địa bàn xã Vinh An.

1)Trung học cơ sở An Bằng.
2)Trường tiểu học Xã Vinh An.
)Trường Mầm non Xã Vinh An.
4)Trạm y tế xã Vinh An.

Bao gồm 700 kít test và 2800 que tăm bông lấy mẫu.
Chi phí tổng cộng: 53.900.000vnd.
Tiền quỹ covid(sau đợt 7) còn 1100usd và 530.000vnd.
Đổi 1100usd=25.652.000vnd.+530.000vnd=26.182.000vnd.
*Trích từ quỹ từ thiện  bù vào 27.718.000vnd.
“27.718.000vnd+26.182.000vnd=53.900.000vnd”

Xin chân thành cảm ơn!

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

Newer articles

Older articles

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second