Tặng quà cho các em học sinh miền núi Trường tiểu học Hồng Bắc- A Lưới

Thursday - 25/08/2022 12:32
Vnui7
Vnui7
Ngày 22/8/2022 Tâm Duy Thiện AB có chuyến đi tặng quà cho các em học sinh miền núi Trường tiểu học Hồng Bắc- A Lưới ,các nhà hảo tâm và mạnh thường quân có ủng hộ.
-A/C Hợp Luyến ở Michigan 50usd.
-A/C Dấu tên ở Hoa Kỳ 100usd
-A/C Qúy Hướng ở Michigan 9.500.000vnd.
*Chi phí phát:250(xuất )/100.000vnd 1em học sinh
Tổng cộng: 25.000.000vnd.
*10 xuất quà cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
300.000vnd/ hộ  tổng cộng 3.000.000vnd.
*Tặng Quỹ học bổng Trường tiểu học Hồng Bắc A lưới 3.000.000vnd.
*Tổng chi phí là:31.000.000vnd.
1/ Hội đổi 2000usd=47.740.000vnd.
2/ Đổi 150usd=3,600.000vnd + 9,500.000vnd= 13,100.000vnd(Mạnh thường quân)
Tổng: 47.740.000+13,100.000vnd = 60.840.000vnd
* 60,840.000vnd – 31.000.000vnd = 29.840.000vnd(Còn lại đưa vào quỹ từ thiện)

Xin chân thành cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Tâm Duy Thiện AB.!
 

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

Newer articles

Older articles

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second