Hỗ trợ 37 hộ nằm trong khu vực cách ly theo chỉ thị 16(Đợt 5)

Wednesday - 08/09/2021 21:40
Hôm nay ngày 06/09/2021Hội Tâm Duy Thiện An Bằng.Thực hiện chương trình cứu trợ COVID-19(Đợt 5) cho 37 hộ nằm trong khu phong tỏa,cách ly theo chỉ thị 16 của TTCP.
DT56
DT56
-Tại thôn Hà Úc 4
*Trong đó có 7 hộ nghèo,mỗi hộ nhận được hỗ trợ:
 (10kg gạo+1 thùng mì tôm+1kg cá khô+1 chai nước mắm+1 lít dầu ăn+1kg bột ngọt +1kg bột nêm.

*30 hộ còn lại mỗi hộ nhận được hỗ trợ: -10kg gạo+1 thùng mì tôm+1 chai nước mắm +1 lít dầu ăn.

*Tổng chi phí cho 37 xuất:13.675.000vnd.
-A/C Hợp Luyến ở Michigan ủng hộ 100usd.
-A/C Thanh Phái ở Ocala Florida ủng hộ 500usd.
*Quỹ hỗ trợ Covid19  :-4.620.000vnd & 1450usd.
-Đổi 1450usd=33.060.000vnd.
-33.060.000vnd+4.620.000=37.680.000vnd-13.675.000vnd.
Số tiền còn dư sau 5 Đợt là :24.005.000vnd.
Xin cảm ơn!

Một số hình ảnh ghi được\ 

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

Newer articles

Older articles

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second