Hỗ Trợ bà con tại 3 khu cách ly (Đợt 3).

Friday - 27/08/2021 13:52
Vào ngày 12/08/2021 Hội Tâm Duy Thiện tiếp trục hổ trợ các điểm cách ly tập trung,công dân từ vùng dịch trở về.Khu cách ly 1: tại khu cách ly trường Vinh Lộc xã Vinh Hưng(100kg gạo và 12.000.000vnd)Khu cách ly 2 :tại xã Vinh Thanh( 100kg gạo và 7.000.000.vnd) Khu cách ly 3: Khu cách của Huyện Phú Vang tại trường THCS Hà Trung(100kg gạo và 12.000,000vnd).Hội Tâm Duy Thiện Chân thành cám ơn đến các nhà hảo tâm,các mạnh thường quân đã đồng hành cùng hội thực hiện, hy vọng góp phần nào đến bà con vùng dịch.
Hỗ Trợ bà con tại 3 khu cách ly (Đợt 3).
Danh sách những người ủng hộ COVID-19 đợt 3
-A/C Khẩn Hạnh ở woasinton 3.000.000vnd.
-V/C Sơn Xuyến con A/C Ngọc Gái ở Misissippi 100usd.
-A/C Dấu Tên ở Florida 300usd.
-A/C Huy Thủy ở Florida 100usd.
 -O Dượng An Kính ở Florida 200usd.
 -Chú Thím Lại Bền ở Florida 100usd.
-A/C Thái Hồng ở Misissippi 200Usd (4.560.000vnd.)
A/C Bảy Điệp(Xiềng)ở Florida 1.000.000vnd.
-A/C Quý Xí ở Michigan 8.000.000vnd.
-2Cháu Ava,Eva con Chị Nancy Lê ở Ocala Florida 100usd.
*Tổng nhận đợt 3: 16.560.000vnd & -900usd.

****Đợt 2 còn:10.700.000vnd :1.250usd.
****Đợt 3:16.560.000vnd :900usd.
**Đổi: 1.300usd=29.920.000vnd.
 Tổng:57.180.000vnd. :850usd.

Hỗ trợ 3 điểm : 12/8/2021 hết (35.560.000vnd).

***** Số tiền còn lại sau đợt 3: 57.180.000VND – 35.560.000 = (Còn lại: 21.620.000vnd & 850USD)


 

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second