Tâm Duy Thiện tiếp tục đợt 3 tại Quảng Điền!

Monday - 19/10/2020 10:31
Thưa quý bà con!Trong những ngày vừa qua người dân miền trung chịu nhiều thiên tai lớn nhất từ trước đến nay, nhiều phương tiện truyền thông, nhiều nhà thiện nguyện và các tổ chức tiếp tục ra lời kêu gọi giúp đỡ bà con miền trung.
Tâm Duy Thiện tiếp tục đợt 3 tại Quảng Điền!
Tâm Duy Thiện đến nay vẫn kêu gọi giúp đỡ từ nhiều nhà hảo tâm trong và ngoài nước để tiếp tục nhiều chương trình cứu trợ , giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn sau khi nước rút.
Chương trình cứu trợ đợt 3:
Thời gian dự kiến: Sáng Thứ 3 ngày 20/10/2020
- Xã Quảng Thanh – 320 Suất
- Xã Quảng Vinh – 340 Suất
- Xã Quảng An – 340 Suất
Gồm : 10kg gạo – 0.5 lít nước mắm- 1 lít dầu ăn (Mỗi suất)
Mọi hỗ trợ chung tay kết nối xin liên hệ:
Huế :
1/ Trương Thanh Long (091-771-0009)
2/ Đoàn Hồng (091-343-9094)
Mỹ :
1/ Cư Đoàn (708) 979-4591
2/ Quý Trọng Lê (810) 858-7104
3/ Quý Kimanh Nguyễn (352) 631-1317
4/ Evans Trương(Facebook).
Danh sách ủng hộ cập nhập thường xuyên......
Xin cảm ơn!

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second