Hoàn cảnh khó khăn của Anh Cương( GÓC XIN CHIA SẺ VÀ GIÚP ĐỠ AH!)

Tháng 12/2021 Danh sách ủng hộ và hoạt động

Tháng 11/2021- Danh sách ủng hộ và hoạt động

Tháng 5/2024- Danh sách ủng hộ và hoạt động

**CHI PHÍ ĐI LẠI ĐỀU ĐƯỢC ANH EM TRONG NHÓM CHUNG TAY - TIỀN QUÝ VỊ ỦNG HỘ ĐỀU ĐƯỢC TRÍCH VÀO QUỸ ĐỂ ĐI TỪ THIỆN **

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second