Tháng 12- Danh sách ủng hộ và hoạt động

Friday - 19/01/2024 03:14
**CHI PHÍ ĐI LẠI ĐỀU ĐƯỢC ANH EM TRONG NHÓM CHUNG TAY - TIỀN QUÝ VỊ ỦNG HỘ ĐỀU ĐƯỢC TRÍCH VÀO QUỸ ĐỂ ĐI TỪ THIỆN **
TLV
TLV
   *Tổng tháng 11/2023:

Huế : 
-9,249.000VND
- 15,110 USD
- 200$ Úc
Đà Nẵng: 13,977.000VND
Quảng Nam: 0$

* Tấm lòng vàng

STT

Họ và tên, ngày, nơi chuyển

1 Ngày  1/12/2023
1/ A/C  Cư  Hằng:100 USD  (Ocala,Florida)
2/ A/C Hợp Luyến: 50 USD (Michigan)
3/ Gia Đình anh Văn Tấn Dũng - Anh Dưỡng Thúy ủng hộ : 15,000.000vnd
 
2  
 

* Chi tiền hoạt động trong Tháng 12/2023

STT Nội Dung
1 Lần thứ (46)Do tính chất công việc của các thành viên trong Hội.Sau nhiều tháng không hoạt động,Hôm nay ngày 15/12/2023.Hội Tâm Duy Thiện An Bằng,đại diện cho hai Anh chị:Xá Thảo ở Mississippi và Hoàng Hiền ở Florida đã đến trung tâm y tế huyện Phú vang,phát hơn 280 xuất cơm trưa,cho bệnh nhân nghèo đang nằm điều trị tại bệnh viện huyện.
-1 xuất cơm gồm:cơm +canh +thịt kho với giá và thêm 1hộp sửa.
 -Tiền ủng hộ:
-Anh Chị Xá Thảo 100usd.
-Anh chị Hoàng Hiền 100usd.
Đổi 200usd=4.900.000vnd(bốn triệu chín trăm ngàn đồng) –
chi phí phát hơn 280 xuất cơm trưa:5.640.000vnd(năm triệu sáu trăm bốn mươi ngàn đồng)
 -Tiền sửa được sự hỗ trợ của Anh chị Được Lý ở Michigan.
-Tổng chi phí: -5.640.000-4.900.000=-740.000vnd(bảy trăm bốn mươi ngàn đồng). -còn âm lại 740.000vnd
.trích từ quỹ từ thiện bù vào.
-Thay mặt những người nghèo cũng như Hội Tâm Duy Thiện An Bằng.Xin tri ân tấm lòng của anh hai Anh Chị và cũng rất mong hai Anh Chị luôn đồng hành cùng Hội,để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn nhiều hơn nữa.
-Một lần nữa xin cảm ơn các Anh Chị. 
1  
2  
1

Danh sách tặng nấu cơm chưa phát ( Tính đến ngày 20/10/2020)

================================

1/ A/C Nguyễn Nhân Lý ở mỹ 200$ (Đã đi sáng ngày 27/12/2019)

2/ A/C dấu tên :2.000.000₫ (Đã đi sáng ngày 26/6/2020)

3/ Một người dấu tên :150$ (Đã đi sáng ngày 26/6/2020)

4/ A/C Lê Tuấn Đặng Chiểu (Michigan) 200$(Đã đi sáng ngày 24/4/2021)

5/ Gia Đình Bác Lê Tây Nguyễn Thị Xuân ở định hải 200$ ( Đã đi Sáng 15/6/2021)

6/ Gia đình Nguyễn Giáp Lê Thị Yên ở Miami 300$  ( Đã đi Sáng 30/6/2021)

7/ A/C Phạm Quang Nguyễn Thị Thừa ở Dallas 300$( Đã đi Sáng 17/7/2021)

8/ A/C Nguyễn Quốc -Lương Thị Nga ở Michigan 200$( Đã đi Sáng 25/5/2022)

9/ Gia đình Bác Văn Thị Phước ở Florida 4.500.000₫( Đã đi Sáng 24/6/2022)

10/ O Trương Thị Hoa: 200 USD Denver ( Đã đi Sáng 4/8 /2022)

11/ GD A/C Thanh Phái Nguyễn vs A/C Hạnh Huấn Nguyễn : 300USD (Đã đi sáng 8/9/2022)

12/ A/C A/C Nancy Dí Lê : 100 USD (Đã đi sáng 14/11/2022)

13/A/C Nguyễn Dũng - Truong Thị Lý: 2.000.000VND (Đã đi sáng 14/11/2022)

14/ A/C Thanh Phái Nguyễn : 200 USD(Đã đi sáng 26/2/2023)

15/ A/C Quý Xí (Michigan): 250 USD(Đã đi sáng 12/3/2023)

16/ A/C Người Dấu Tên(20/08): 150 USD(Đã đi sáng 26/3/2023)

17/A/C Nhân Lý Nguyễn(23/08): 100 USD(Đã đi sáng 26/3/2023)

18/ Mệ Trương Thị Hà(10/9) : 200 USD(Đã đi sáng 1/5/2023)
19/ GD O Nguyễn Thị Thơm
     và A/C Huỳnh Khoa Liên-Định Hải(31/12/2020):5.000.000vnd(Đã đi Sáng 28/7/2023)
20/ A/C Hoàng Hiền(FL- 26/4/2021): 100 USD(Đã đi Sáng 15/12/2023)
21/ A/C Thảo Xá (Missisiphi - 6/6/2021):100 USD(Đã đi Sáng 15/12/2023)
22/ A/C Hương Bình (Michigan - 30/6/2021): 100 USD
23/ A/C Hợp Luyến(Michigan - 30/6/2021): 100 USD
24/ Chị kayla (Ocala,FL - 1/7/2021): 100USD
25/ A/C Quý Xí (Michigan - 1/7/2021) : 200 USD
26/ O Lê Thị Thuận ( Na Uy -6/7/2021) : 2.000.000 VND
27/ A/C Tấn Quýt(FL- 15/7/2021) : 1.000.000VND
28/ A/C Lê Thị Mến- Toàn Gái(FL -17/7):300 USD
29/ A/C Vân Lự(FL -31/7/2021): 300 USD = 6.870.000 vnd 
30/ Facebook Thảo Haruko ở Texas con O Xưng ủng hộ nấu cơm 2.000.000vnd(hai triệu đồng)
31/ A/C Danh Loan (New Jersey - 26/9/2021).ủng hộ 5.500.000vnd(năm triệu năm trăm ngàn).
32/ A/C Nhân Lý ở Ocala Florida ủng hộ nấu cơm 200usd. (25/10/2021)
33/ A/C Tí Huệ ở Ocala Florida ủng hộ nấu cơm 2.270.000vnd.(25/10/2021)
34/ A/C Tín Huệ vs Ben Hồng ở Ocala ủng hộ nấu cơm: 300 USD(18/12/2021)
35/ A/C Luyến Hợp(Michigan) ủng hộ nấu cơm 100 USD(31/5/2022)
36/ A/C Tân Diễu,A/C Hai Kiểu,A/C Quý Xí,A/C Ninh Hoá(Michigan):500USD(6/6/2022)
37/  A/C Bình Kristal(Florida):100 USD(18/11/2022)
38/ 2 Bác Xuân Tây: 5.000.000vnd(29/2/2023)
39/ 2 Bác Xuân Tây: 5.000.000vnd(17/3/2023)
40/ A/c  Thuý  Pháii:300 USDD(10/4/2023)
41/ A/C Thanh Huong:200 USD- Florida(27/4/2023)
21/ A/C Binh Ha:200 USD- Denver(31/5/2023

===========================

DANH SÁCH SẼ PHÁT THEO THỨ TỰ 

===========================

 

* Số tiền còn lại của Tâm Duy Thiện:

Quỹ hội Số tiền Thu - Chi
Huế  
Ngày 1/12/2023
-9,249.000VND
- 14,410 USD
- 200$ Úc
 
Ngày 1/12/2023
-19,749.000VND
- 14,560 USD
- 200$ Úc
Ngày  1/12/2023
1/ A/C  Cư  Hằng:100 USD  (Ocala,Florida)
2/ A/C Hợp Luyến: 50 USD (Michigan)
3/ Gia Đình anh Văn Tấn Dũng - Anh Dưỡng Thúy ủng hộ : 15,000.000vnd
Ngày 15/12/2023
-19,009.000VND
- 14,560 USD
- 200$ Úc
Ngày 15/12/2023 Tâm Duy Thiện phát cơm 
Tổng chi phí: -5.640.000-4.900.000=-740.000vnd(bảy trăm bốn mươi ngàn đồng). -còn âm lại 740.000vnd

 
Đà Nẵng Ngày 1/12/2023
- 13,977.000VND
 
Quảng Nam 0  
 

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second