Hỗ trợ chống covid 19 (Đợt 6)

Monday - 20/12/2021 21:39
Hỗ trợ chống covid đợt 6 ( Xã vinh an)Hiện nay tình hình dịch covid 19 trên địa bàn xã vinh an,rất phức tạp, nhằm động viên tinh thần đến BCĐ và cán bộ y tế xã thực hiện chăm lo sức khỏe đến với bà con xã nhà.
image1 (3)
image1 (3)

Sáng ngày 16/12/2021 hội Tâm Duy Thiện đã đến hổ trợ kinh phí BCĐ và cán bộ y tế xã nhà, nhằm mua sắm thêm Test và nước uống.
Hội đã hổ trợ BCĐ : 10.000.000đ và trạm y tế xã 5.000.000đ(kinh phí do các mạnh thường quân ủng hộ dịch COVID-19 )

Ủng hộ đợt 6:
1/ A/C Đức Hậu (FL) : 100 USD

Kinh phí còn lại đợt 5:
24.005.000vnd - 15.000.000(Đợt 6)
Số tiền còn lại: 9.005.000vnd và 100USD
Xin cảm ơn!
======================
Danh sách những mạnh thường quân ủng hộ,qua các đợt hỗ trợ COVID-19.Tính đến thời điểm này:
-Đợt(1):
-A/C Nguyễn Giáp Lê thị Yên ở Miami Florida 500usd.
-A/C Lê Hải Viễn ở Chicago 300usd.
-A/C Định Loan ở Mississippi 200usd.
-Chị Lê thị Mến ở Florida 200usd.
-A/C Nguyễn Toàn Lê thị Gái ở Florida 200usd.
-A/C Lê Quốc Nguyễn thị Lành 200usd.
-A/C Xá Thảo ở Mississippi 100usd.
-A/C Quyết Hà ở Michigan 100usd.
-Cháu Lê thị Thanh Thảo con A/C Hương Bình ở Michigan 100usd.
-A/C Nguyễn Thái Hồng ở Florida 50usd.
-Cháu Hoà johnson Nguyễn ở Carolina 100usd.
-Chị Phạm thị Nở ở Florida 2.000.000vnd(Hai triệu đồng)
A/C Bông Mẹo ở Michigan 100usd.
-Đợt (2):
-A/C Nga Quốc ở Michigan 500usd.
-A/C Hợp Luyến ở Michigan 100usd.
-A/C Như Địa ở Sài Gòn 100usd.
-A/C Tranh Đối ở Michigan 3.000.000vnd(Ba triệu đồng)
-A/C Tuấn Chiểu ở Michigan 200usd.
-A/C Hai Kiểu ở Michigan 200usd.
-Đợt (3)
-A/C Khẩn Hạnh ở Woasinton 3.000.000vnd(Ba triệu đồng)
-V/C Sơn Xuyến con A/C Ngọc Gái ở Mississippi 100usd.
-Đợt (4)
-A/C Dấu tên ở Florida 300usd.
-A/C Huy Thuỷ ở Florida 100usd.
-O Dượng An Kính ở Florida 200usd.
-C/T Lại Bền ở Florida 100usd.
-A/C Trương Thái Hồng ở Mississippi 200usd.
-A/C Bảy Điệp (Xiềng) ở Florida 1.000.000vnd(Một triệu đồng)
-A/C Lê Xí Đặng thị Qúy ở Michigan 8.000.000vnd(Tám triệu đồng)
-Hai cháu Ava,Eva con chị Nancy Lê ở Florida 100usd.
-Đợt (5)
-A/C Hợp Luyến ở Michigan 100usd.
-A/C Thanh Phái ở Ocala Florida 500usd.
-Đợt(6)
-A/C Đức Hậu (FL) : 100 USD

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second