LỜI TRI ÂN

Kính thưa quý vị con người khi sinh ra và lớn lên ai ai cũng mong muốn, mơ ước cho mình một cuộc sống tốt đẹp vui vẽ, giàu sang và hạnh phúc, nhưng cuộc đời không cho ta đầy đủ như những điều mà ta mong muốn, sống trên cỏi đời này có mặt trái và mặt phải, có giàu sang, có nghèo khổ, có hạnh phúc có bi thảm.
                                            
 
Người già không nơi nương tựa "ảnh sưu tẩm".
 
      Trong đó, hằng ngày chúng ta chứng kiến không biết bao nhiêu mảnh đời bất hạnh đang sống chung quanh chúng ta, như những người già không nơi nương tựa, các em bé không cha, không mẹ, đang được chăm sóc các trại mồ côi cũng như đang ngoài đường đói khác kiếm từng miếng ăn lót dạ qua ngày, từ những mảnh đời mà tôi bắt gặp nó đã để lại cho tôi bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu rây rức trong suốt thời gian qua, nhưng tôi một mình không sao giúp nỗi được.
                                            
"Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chùm lại nên hòn núi cao"

     Và giờ đây chúng tôi có sự đóng góp và chia sẽ từ quý vị, những nhà hảo tâm để chung tay cùng nhau góp một phần nhỏ của mình, làm cho cuộc sống này hạnh phúc hơn và bớt đi những mảnh đời bất hạnh. kính thưa quý vị và các bạn, những mảnh đời đó đang còn thiếu ăn đói khác thì tôi cũng như quý vị làm sao làm ngơ mà sống cuộc sống hạnh phúc vui vẽ được? con người chúng ta ai cũng có một cái tâm, ai cũng muốn duy trì mạng sống và rồi ai cũng mong muốn hướng về một chữ thiện, bởi do đó website tamduythien ra đời từ đây.
 
                                                                                                                                                                             
TÂM DUY THIỆN
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second